1 nov 2014

   Claire Guillaumfils - Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen: het meest mislukte, maar tot heden legitieme experiment met dieren in de natuur in Nederland ooit. Omdat het begrip natuur en wild niet of niet goed is gedefinieerd in de wet kan men kennelijk zonder te schromen maar roepen dat we hier te maken hebben met natuur en wild. Natuur? Dat is het “natuurlijk" niet. Wat dan wel? Een kale "wildernis". Die termen lijken op elkaar maar dekken compleet andere ladingen. Deze "natuur" is door mensen gecreëerd, maar natuur kan per definitie nooit door mensen worden gecreëerd, want natuur doet er honderden zo niet duizenden jaren over om een stabiel dynamisch evenwichtig gebied te worden zoals het Wad, het Amazone-gebied of de duinen: we weten allemaal wat er mee wordt bedoeld. Uit de natuur komen wij zelf nota bene voort.

De Oostvaardersplassen zijn een dierentuin. Een diergaarde, niks meer en niks minder. Het gebied heeft niets met natuur te maken!! Er is geen evenwicht: hier sterven massaal de dieren en om ze niet langer te hoeven laten lijden komt de mens vanaf aankomend jaar met zijn dubbelloops jachtgeweer en knalt alles af wat niet kan overleven. Het trieste gevolg van mismanagement en incompetentie van Staatsbosbeheer. In de natuur kan het voorkomen dat er dieren sterven van ouderdom. van aangeboren zwakte of als prooi, maar niet uit een ieder jaar terugkerende hongersnood, dan zou de natuur zichzelf al lang gereguleerd hebben doordat de dieren zouden wegtrekken of dat het aantal in evenwicht zou zijn met de draagkracht van die natuur. Er staat in de echte natuur niet op deze kleine afstand van de duizenden dieren een hek. We hebben het in de Serengeti over duizenden vierkante kilometers en dan nog is er vaak geen hek maar een natuurlijke overgang naar de bewoonde wereld.

De Oostvaardersplassen zijn een totaal mislukt project van een megalomane groep mensen die hun namen in de geschiedenisboekjes willen krijgen. Dat gaat wel lukken, maar dan als dierenmishandelaars van en op de bovenste plank.

Klik
hier om te reageren of reacties van anderen te lezen.