Henri Happy - Zwarte piet, wie kent hem niet!

Het is weer de tijd van het jaar, zwarte piet zit weer in de boot op weg naar Nederland en hij zit letterlijk in de boot, want we gaan hem uiteindelijk toch afschaffen, nu weer onder druk van de kinderombudsman.

De kinderombudsman vond het op haar weg om tere kinderzieltjes die geen notie hebben van zwart of wit te gaan bevragen over het racistische karakter van zwarte piet. Dat is hetzelfde als aan meisjes vertellen dat er heel grote Barbie lookalikes gemaakt worden met gaten op allerlei plaatsen ter vermaak en plezier van het mannelijke deel van de mensheid. Of jongetjes vertellen dat doktertje spelen toch wel heel seksistisch is. Dat is geen goede onderzoeksvraag, je vraagt naar de symboliek en hoe kinderen dat ervaren. Kinderen associëren andere zaken met het feest van Sint Nicolaas en zijn niet bezig met de vraag of dat zwarte piet misschien in de ogen van volwassenen ongepast is.

De hele discussie is al heel lang geleden uit de rails gelopen, en de bedreigingen die er geuit worden aan het adres van de diverse voorstanders van het langzaam of snel overgaan tot een andere invulling van het karakter zwarte piet zijn buitenproportioneel. Je kunt het met elkaar oneens zijn, maar ben het eens om het oneens te zijn en start een zinvolle discussie. Nu ontvangt de kinderombudsman weer allerlei doodsbedreigingen omdat ze haar bevindingen met ons deelt. Ik las ook dat de Jumbo alle reclame-uitingen rond het sinterklaasfeest heeft aangepast. Gaan we nu ook de Jumbo bedreigen of de Bijenkorf die de klimpiet die o zo leuk was in de ban heeft gedaan?

Zwarte piet is onderdeel van onze folklore, onze volkscultuur. In een tijd waarin de veranderingen zo snel zijn gegaan, en het Nederland van direct na de oorlog is veranderd in een mislukt multiculturele samenleving, hebben we houvast aan die paar volksfeesten zoals sinterklaas en carnaval, die deel uitmaken van onze cultuur en zeker onze identiteit mede hebben gevormd. Dit zijn landelijke feesten maar zo heeft ook iedere stad, regio, provincie zijn eigen folkloristische gebruiken door de tijd meegenomen. Dat dragen we vol trots uit. Niks mis mee, denk ik dan, ieder het zijne. Zwarte piet is echter discutabel, of je het nu leuk vindt of niet.

We kunnen er niet omheen, zwarte piet is symbool van racisme geworden, en het uit blijven dragen van het karakter zoals het is, is een symbool geworden van onverdraagzaamheid naar elkander toe. Uiteindelijk weten we allemaal diep in ons hart dat het zo is. We hebben het zo niet geleerd, we leren het onze kinderen zo niet, maar toen we er over na gingen denken, aangezwengeld door de discussie, moeten alle weldenkende mensen gedacht hebben, tja het kan diep krenkend overkomen bij onze gekleurde medemensen. Maar tegelijkertijd zijn we de loopgraven ingegaan en verdedigen we te vuur en zwaard "onze" zwart piet. We vergeten echter dat het de zwarte piet is van de kinderen, en dat we deze verhitte discussie over hun hoofden voeren. En als we als volwassenen er al niet uit kunnen komen om het een feest voor iedereen te maken, wat voor signaal geven we dan af aan onze kinderen? Het is gewoon bon ton geworden om iemand die een afwijkende mening over zwarte piet heeft te bedreigen! Dat is wat onze kinderen in de toekomst gaan leren als de geschiedenis van Nederland besproken wordt en er van de hoekse en kabeljouwse twisten die 140 jaar duurden overgegaan wordt naar twisten tussen de voorstanders van de regenboogpiet versus de voorstanders van zwarte piet, die hopelijk geen 140 jaar gaan duren! Waarbij de kernvraag zal zijn hoe we er mee weg gekomen zijn, dat een dergelijke symbool van rasminachting door weldenkende mensen zolang in stand is gehouden. Is dat hoe we zwarte piet de geschiedenis in willen zien gaan, of als een figuur die de verdraagzaamheid onder de mensen die samen de multiculturele samenleving vormen bevorderde in deze roerige tijden?  

Ik weet dat ik mezelf nu ook blootstel aan bedreigingen, maar ik ben toch van mening: afschaffen en wel direct. Einde discussie, onder voorbehoud dat we consensus hebben dat de naam blijft bestaan. Een nieuw fris begin anno 2016, van wat het altijd is geweest en moet blijven, een FEEST voor kinderen van alle kleuren en gezindten.

Hoe gaan we het oplossen zodat zwarte piet zwart blijft? Geef de man/vrouw een zwart pak aan met kleurige accenten en het probleem is opgelost. Overheid,/gemeenten en winkeliersverenigingen: subsidieer eenmalig deze overgang en dan heeft iedereen zijn zwarte piet!