Moslimama - De Pedofielenclub Van Mohammed

In Nederland is Vereniging Martijn verboden. Want die club propageerde seks met kleine kinderen, en het aanmoedigen van zulk verwerpelijk gedrag kan niet door de beugel. Een terecht verbod, vind ik. Mensen die zich nu nog met Vereniging Martijn inlaten, maken zich schuldig aan deelname aan een criminele organisatie. Dan geldt artikel 140 van het strafwetboek. Terecht. Een stel viezeriken moet je zoveel mogelijk dwarsbomen.

Die zin herhaal ik nog maar een keer. Een stel viezeriken moet je zoveel mogelijk dwarsbomen. Dat geldt dus ook voor mijn ooms en neven. Zij belijden het Islamitische geloof en zijn doordesemd met de Islamitische volksaard. Dat zijn dus ook viezeriken. Ze zijn voorstander van het letterlijk doodneuken van kleine meisjes (Driek schreef daar al over) en ook het aanranden en verkrachten van vrouwen maakt deel uit van de Islamitische mannencultuur.

Mijn Mohammedaanse ooms en neefjes hebben een trieste smoes om hun smeerlapperij te rechtvaardigen. Een sneue woestijnpedofiel beweerde dat een of ander opperwezen, genaamd Allah, had bevolen om kleine meisjes te neuken en vrouwen verder als zeer minderwaardige schepsels te beschouwen. Verstandelijk gehandicapte woestijnbewoners namen deze flauwekul voor waar aan, en zo was opnieuw een religie geboren. De Islam. De achterlijkste en wreedste religie die men zich kan voorstellen. Dat ik in die debiele cultuur ben opgegroeid, zal ik nooit helemaal van mij kunnen afschudden.

Maar we hebben het gezien. In Keulen en heel veel andere steden in en buiten Duitsland. Politiek correcte lafaards ontkenden het en spuugden op de slachtoffers, maar de feiten zijn duidelijk. Vrouwen werden ingesloten en hun doorgang belemmerd. Vervolgens werden ze aangerand en soms zelfs verkracht door mijn neefjes en ooms. Deze seksfolklore heet taharrush gamea. En nee, het betreft niet alleen maar recente vluchtelingen; ik zag op internet ook een muzelman in perfect Duits opscheppen over de massa-aanranding. In perfect Duits! Dus zelfs als de fans van Mohammed-De-Pedofiel al jaren in de beschaafde wereld vertoeven (of er zelfs geboren zijn), snappen ze niets van een van de meest elementaire fatsoensregels. Je houdt je handen thuis.

De Islamitische gemeenschap zou moeten worden ontmanteld. Moskeeën moeten gesloten en andere Islamitische verenigingen verboden. Want de Islamitische tradities verschillen feitelijk niet van het gedachtengoed van de terecht verboden pedofielenclub Martijn.