Rikus Spithorst - Hufter Geert Dales wordt lijstduwer 50Plus

Aan het begin van deze eeuw sprak ik op een hoorzitting van de Amsterdamse Gemeenteraad mijn bezorgdheid uit over de plannen voor de aanleg van een Noord/Zuid-metrolijn. Ik was ongerust over de gevolgen van een mogelijke budgetoverschrijding en vreesde een kaalslag van het OV “op de begane grond”. Ik werd door toenmalig VVD-wethouder Geert Dales neergezet als een zeer behoudende, laffe man, die bang was om stappen vooruit te zetten. Als een achterlijke reizigersvertegenwoordiger die wars is van vernieuwing. Kort daarna werd de Gemeenteraad definitief door Geert Dales in het pak genaaid, waarna werd ingestemd met de bouw van de nieuwe metrolijn.

Inmiddels heb ik op alle fronten gelijk gekregen. De kosten van de bouw van de Noord/-Zuidlijn zijn onvoorstelbaar uit de hand gelopen, en op het moment dat de metrolijn zal gaan rijden, vindt er in het tram- en busnet een ongekende kaalslag plaats.

Mensen vragen mij weleens of ik veel last heb van de schoffering die mij destijds ten overstaan van de Gemeenteraad ten deel is gevallen. Het antwoord daarop is een volmondig nee. Beledigingen uit de mond van een onversneden hufter kunnen mij niet deren. Ik trek het mij slechts aan, wanneer mij de les wordt gelezen door mensen die er in mijn beleving toe doen.

Geert Dales. Zijn voorstel tot aanleg van de Noord/Zuidlijn had in oktober 2002 niet aan de gemeenteraad mogen worden voorgelegd, luidde de vernietigende conclusie van een onderzoek dat werd ingesteld naar de gepleegde list en bedrog. In plaats van aan te blijven gedurende de metrobouw, en dus zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de gecreëerde problemen en de oplossingen daarvan, smeerde Geert Dales hem, om burgemeester te worden van de in Amsterdamse ogen onbetekenende provinciestad Leeuwarden, zijn politieke opvolgers met een financiële en organisatorische puinhoop achterlatend. Eerst je criticasters uitmaken voor behoudende tegenstanders van de voortuitgang, en dan als het spannend wordt je biezen pakken. Dan ben je dus een enorme droplul.

Dales’ burgemeesterschap van Leeuwarden was geen groot succes. Ruim voor het verstrijken van zijn eerste ambtstermijn ging Dales er ook daar vandoor. Om de baas te gaan spelen van Hogeschool InHolland. U weet nog wel, toch? Die hogeschool waar diploma’s als warme broodjes over de toonbank gingen voor studenten die bij lange na niet aan de normen voldeden. Dales vertrok ook daar voortijdig, dit keer wegens “verschil van inzicht over de manier van leidinggeven”. Tsja.

 

Ik viel zowat van mijn stoel toen ik las dat Geert Dales opnieuw politiek actief wordt. Lijstduwer voor 50Plus bij de Amsterdamse Gemeenteraadsverkiezingen. Nu zijn ze bij 50Plus natuurlijk al sinds jaar en dag de kluts kwijt, onder leiding van pensioengeldsjoemelaar Henkie Krol. Maar dat uitgerekend een partij die beweert op te komen voor het OV omdat dat voor senioren van groot belang is, Geert Dales als lijstduwer inlijft… Niemand heeft in de afgelopen anderhalve eeuw het Amsterdamse OV meer kwaad gedaan dan de manipulatieve hufter Geert Dales. Hem vragen als lijstduwer is een enormiteit die zo kolossaal is dat ik daar even geen woorden voor heb.