12 nov 2014

   Driek Oplopers - Negers door de bleekmachine

De enig logische uitspraak van de Raad van State: Burgemeesters mogen niet op inhoudelijke gronden demonstraties, optochten of andere activiteiten verbieden, alleen de openbare orde en de veiligheid zijn argumenten om te beslissen over toestemming voor een demonstratie, optocht of andere activiteit.

En zo hoort het ook. Wanneer een demonstratie of een optocht op grond van de inhoud kan worden verboden, is het gedaan met de vrijheid van de burger. De burgemeester kan dan iedere organisatie die het oneens is met zijn beleid verbieden om daartegen te demonstreren. Prima dus, dat de Raad van State de bepalingen hierover in de Gemeentewet respecteert en onderschrijft.

Vergelijk het maar met het besluit om een café te sluiten. De burgemeester kan dat niet doen omdat er de hele tijd liedjes van drankorgel Andre Hazes klinken, of het repertoire van sukkels als Frans Bauer of Marianne Weber wordt afgedraaid. De burgemeester kan de kroeg in kwestie wél laten sluiten als er wapens voorhanden blijken te zijn, of gestolen goederen of drugs. En zo hoort het ook.

De huilnegers hebben dus nul op het rekest gekregen bij hun poging om de Raad van State te misbruiken om andersdenkenden het leven zuur te maken. Stuitend was overigens de bewering van een van de verliezers, dat mensen die nu nog Zwarte Piet verwelkomen, dat doen uit
racistische motivatie. Een schandalige schoffering van iedereen die gewoon ouderwets Sinterklaas wil vieren.

Er zijn veel argumenten voor afschaffing van Zwarte Piet. Er zijn ook veel argumenten tegen de afschaffing van Zwarte Piet. En inhoudelijk houden de voors en tegens elkaar naar mijn mening wel zo’n beetje in evenwicht. Maar de wijze waarop de klaagnegers zich misdragen, laat voor mij de balans doorslaan: handhaaf Zwarte Piet maar.

Overigens: op grond van het door de klaagnegers aangevoerde argument dat de kleur van Zwarte Piet herinnert aan de slavenhandel waaraan wij ons schuldig zouden hebben gemaakt, pleit ik er voor, Quincy Gario,
Iwan Leeuwin en hun maten verplicht te behandelen met stevig geconcentreerde middelen die hun donkere huidskleur doen verdwijnen. Dan zijn ze niet meer bruin, en kan niemand nog aanstoot aan die verfoeide bruine kleur nemen.

Klik
hier om te reageren of reacties van anderen te lezen.