Driek Oplopers - Achterklap Anouchka


Wat een afgang. Ons Parlement wordt voorgezeten door een incompetent zeikwijf. Anouchka van Miltenburg. Zoals de medisch onderlegde lezer weet, is de milt een orgaan dat in principe uit het menselijk lichaam gemist kan worden. Nomen est Omen. Ook Van Miltenburg kunnen we missen als kiespijn.

Achterlijke Anouchka maakte zich al eerder onmogelijk door haar beroerde wijze van voorzitten van de Tweede Kamer. Na kritiek bestond ze het zelfs om als een beledigd schoolmeisje jankend de vergaderzaal uit te lopen.

Maar nu heeft ze iets onaanvaardbaars gedaan. Ze heeft GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman vorig jaar valselijk beschuldigd van het lekken van persoonsinformatie van de beoogde nieuwe Nationale Ombudsman. Dan ben je dus een achterlijke trut. Zo’n zware beschuldiging uiten, terwijl die niet klopt… Je moet maar durven. Maar goed, al veel vaker werd op deze website uitgelegd waarom Anouchka’s VVD een horde kapotgezopen randdebielen is.

Maar het wordt nog erger. Achterlijke Anouchka sloot een dealtje met GroenLinks. In ruil voor een maand schorsing van Linda Voortman, zou er bij  Rijksrecherche geen aangifte tegen haar worden gedaan. Mokkend schikten Bram van Ojik en Linda Voortman zich in dit lot. Naar verluidt, heeft Anouchka van Miltenburg in het geniep tóch aangifte gedaan. Kijk, als dat waar is, dan ben je dus een smerige achterbakse trut. Inderdaad, naar goed VVD-gebruik.

Het gebeurt wel eens, dat Kamerleden die omstreden zijn geraakt, hun activiteiten neerleggen in afwachting van de uitkomst van het onderzoek. Deze correcte aanpak zou ook voor Van Miltenburg moeten gelden. Zij behoort haar Kamervoorzitterschap neer te leggen in afwachting van de bovenkomst van de onderste steen in dit smerige zaakje. En als dat verhaal over haar wandaden jegens een lid van de Tweede Kamer waar blijkt te zijn, zou de Kamer ook haar terugkeer niet moeten accepteren. Sterker nog, zelfs als gewoon Kamerlid of bewindspersoon is Van Miltenburg dan levenslang afgeserveerd.

Want vanaf de voorzitterszetel zo schofterig over de Kamer heenpissen, dat heb ik nog nooit een voorzitter zien doen.

Ik gun Van Miltenburg nog een glasrijke carrière. Als voorzitter van de Nederlandse Sudoku Bond, in de wandelgangen afgekort tot NSB.


Lees hier een duidelijke brief van Linda Voortman.