FraLa - Samenzweren of samen zweren?

De Koerden koerden, omdat ze “duiventil” zo’n leuk woord vonden. “Duiven niet tillen, duiven zelf vliegen”, corrigeerden zij mij al giechelend. Ik was uitgenodigd voor een feestavond en het merendeel van de aanwezigen was uit Irak afkomstig. Zelden in één ruimte zoveel snorren gezien. En allemaal van die Dorus-snorren. Het type snor waarbij ik mij altijd afvraag of zij bij het eten een hulpmiddel gebruiken om de snor etenswaarvrij te houden, of dat ze na het eten uitgebreid met hun hoofd onder de kraan gaan.

Ik kom op deze verhandeling, omdat mijn taalmaatje heden al vrij snel zijn snor drukte. Nu is hij Koerd noch snor dragend, maar dat belette hem niet al vrij vroeg te vertrekken. Hij had zijn hielen nog niet gelicht (in tegenstelling tot een snor had hij dus wel hielen), of de man die enkele stoelen verderop zat, richtte zich tot mij. Hij had begrepen dat ik iets van taal afwist en vroeg mij eens een blik te werpen op een artikel van een plaatselijke politica. Na lezing schudde ik bedroefd het hoofd en zuchtte diep. Als de bestuurlijke kwaliteiten vergelijkbaar zijn met haar kennis der Nederlandse taal moet ik toch flink hopen dat deze figuur niet in de gemeenteraad terecht zal komen. Mijn gesprekspartner had waarschijnlijk al op mijn droef gezucht gerekend. Van plaatselijke politiek naar landelijke en vandaar naar de alleenheerschappij van de heer Xi in China bleken babystapjes. Enigszins vergelijkbaar met de in het proces tegen Holleder regelmatig opdoemende ‘Allesweter’ werd door mijn gesprekspartner ook driftig gepiekerd over wie waar achter zit en waarom een politicus doet wat hij doet. Daarna volgde een verhandeling over CO2 en diskwalificatie van hetgeen het merendeel van de ter zake kundige wetenschappers verkondigt over klimaatverandering en opwarming van de aarde. En alsof dat allemaal nog niet ‘leuk’ genoeg was, werden ook nog even snel de nodige vraagtekens gezet bij de juiste toedracht rond het ‘neervliegen’ van de World Trade Centre gebouwen.

Zou de man wellicht ook een fervent aanhanger zijn van het strikt hanteren van de wet op de privacy? Met een aan zekerheid grenzende mate van waarschijnlijkheid zal het antwoord bevestigend zijn. Er zijn een paar dingetjes, die ik liever voor mijzelf houd, maar voor het overige zal het mij een zorg zijn wat men allemaal over mij weet of te weten kan komen. Ik zou wel anders piepen als hij een aantal uren of dagen in mijn woning tekeer zou gaan en van alles uit laden en kasten zou trekken. Ik meende een duidelijke vorm van beteuterd kijken te constateren toen ik repliceerde dat hij van harte welkom was, mits hij alles weer op de juiste plaats terug zou leggen.

Een discussie over een samenzweringstheorie kan best wel een keer vermakelijk zijn, maar hier werd het bordje wel erg volgeladen. Ik wil niet zeggen dat ik het zelden zo heet heb gegeten, maar het bracht mij wel op het idee bij de naburige toko een pittige portie Indonesisch lekkers te halen.

Eenmaal weer thuis heb ik op internet eens gekeken waar een mogelijke kraamkamer van dit soort onheilsprofeten te vinden zou zijn. Boeiend. Ik vind een (voor niet iedereen) ‘leuke’ vergelijking van hetgeen er op 45 blogs met wetenschappelijke achtergrond en 45 blogs met “ontkenning van de opwarming” over de ijskap rond de Noordpool en de overlevingskansen van ijsberen wordt gemeld. Wie de moeite neemt daar ook eens naar te kijken, zal (mits niet bevooroordeeld) ongetwijfeld diep moeten zuchten, of in bitter geween uitbarsten.

Hoewel ik op religieus gebied niet bepaald fanatiek ben, vind ik samen zweren nog altijd een stuk beter dan samenzwering.