16 jan 2015

   Driek Oplopers - Terrorismedebat mooi binnen de lijntjes

Prachtig om te zien. Echt. Nooit gedacht dat zo’n trieste gebeurtenis als de slachtpartij in Parijs zo het beste kon bovenhalen in de politieke talenten die ons volk vertegenwoordigen in het parlement. Een impressie.

Het CDA had voor één keertje die goede ouwe Maxime Verhagen aan het werk gezet. Mooi, hoe hij, tot in tranen geroerd deze prachtige woorden sprak: “Ik hou van de AIVD. Ik bén AIVD.” Echt een mooie en emotionele bijdrage.

Nee, dan D66. Meer geld naar onderwijs en een groter Europees budget zijn volgens deze partij van groot belang. Zodat de VMBO-scholieren bij de Franse les daadwerkelijk iets opsteken van de mooiste taal van de wereld, en ook werkelijk kunnen lezen en begrijpen wat de tekst op de inderhaast door de schooldirectrice verwijderde poster eigenlijk betekent.

De VVD sprak recht vanuit haar liberale hart. Het vrije ondernemerschap mag nooit tekort worden gedaan, dus de aanbesteding van de volgende terroristische daad dient marktconform te geschieden. En als tegemoetkoming voor geleden verdriet krijgen alle betrokkenen een bedrag van € 1000.

De ChristenUnie houdt vast aan de bezwaren tegen het via een politieke sluiproute afschaffen van de vrije artsenkeuze. Juist nu dienen nabestaanden van de slachtoffers de psychologische ondersteuning te krijgen van een hulpverlener hunner keuze.

De SGP, echter, werpt een geheel ander licht op de zaak. Grote bezwaren tegen de solidariteitsmars in Parijs. Naar het oordeel van de SGP viel deze mars zelf te kwalificeren als een aanslag. Op de zondagsrust.

GroenLinks betreurt de gebeurtenissen ten zeerste. Het feit dat er in plaats van enkele tienduizenden, nu miljoenen exemplaren van Charlie Hebdo zijn gedrukt betekent een forse aderlating voor de groene doelstellingen. Niet alleen de redacteuren en cartoonisten van Charlie Hebdo zijn het slachtoffer, ook veel bomen kwamen -door deze oplagestijging- op trieste wijze aan hun einde.

De PvdA vreest dat de aanslag een negatieve uitwerking zal hebben op de zelfredzaamheid van de laagste inkomensgroepen. De verplaatsing van religieus geweld van woestijnvlakten in het Midden-Oosten naar vruchtbare West-Europese bodem vormt een groot risico: het moestuinsocialisme mag nooit worden verdrongen door het moestuinterrorisme.

50Plus-woordvoerder Henk Krol stelt dat verdere integratie van moslim-jongeren van groot belang is. Daarom vraagt hij enkele tonnen subsidie aan voor het bouwen van een website voor jonge homoseksuelen die met hun bomgordel in de maag zitten, en deze graag inruilen voor meer op de herenliefde toegespitste onderkleding.

Afgesplitste vijftigplusser Norbert Klein toont zich voorstander van een verbod op het schrijven met van die Arabische hanenpoten. Hierdoor loopt de juiste spelling van jeugdige terroristen gevaar, met alle administratieve gevolgen van dien.

De PVV is van mening dat de tandheelkundige voorlichting met betrekking tot het flossen fors moet worden verbeterd. Het gaat te ver om het kabinet overal de schuld van te geven, maar wanneer op dit vlak geen stevige maatregelen worden genomen, heeft de ministerploeg bloed aan de tanden.

De Partij voor de Dieren toont zich bezorgd over de levenskwaliteit op geitenfokkerijen. Onverdoofde geslachtsgemeenschap met orthodoxe moslims is onaanvaardbaar.

De SP is van mening dat de aanslagen niet nodig waren geweest aangezien belangrijke verantwoordelijkheden niet zomaar bij de burger over de schutting moeten worden gegooid. Evenals de andere nutsvoorzieningen behoort ook het muilkorven van de media een overheidstaak te zijn.

Kortom, het was een mooi debat in de Tweede Kamer, waarbij iedereen op gepaste wijze trouw bleef aan de partijlijn. Glas. Plas. Was. Geduldig wachten wij op de volgende knaller…

Klik
hier om te reageren of reacties van anderen te lezen.