FraLa - Maak het eens bont met “ont-“

De campagnes zijn gevoerd (sommige winterjassen ook), de stembussen zijn ontsloten en de resultaten worden onthuld. Sommige kiezers zijn ontgoocheld. Bij het ontbijt ontdekken zij hoe ontluisterend hun partij heeft gepresteerd. Onthutst ontkleden zij zich en gaan zich geheel ontbloot ontlasten. Anderen zijn weliswaar ontdaan, maar ontsteken nog niet in woede en onthouden zich verder van commentaar.

Onthersende PVV-stemmers kijken en luisteren naar het nog niet geheel ontzuurde commentaar van Wilders. Hij onthult zijn ontnuchterend plan tot ontmanteling van het volgende kabinet: patriottische lente. Mij ontsnapt een snik van ontroering als ik mij voorstel hoe hij samen met Kuzu en Roemer aan de kant gaat staan stampvoeten.

Zelf ben ik ontstemd. Ik heb immers gisteren mijn stem afgegeven. Het ontbreekt mij aan voldoende inzicht de formatieproblemen te ontrafelen, maar na het ontkurken van een flesje kan ik niet meer ontmoedigd worden met betrekking tot de uitkomst.

Ontzettend flauw? OK dan nu nog even wat spontane opwellingen n.a.v. hetgeen er op 15 maart is gebeurd.

Prettig te kunnen constateren dat PVV niet de grootste partij is geworden. Triest dat ruim 1 miljoen mensen hun stem toch nog op deze partij hebben uitgebracht, terwijl eigenlijk al bij voorbaat vast stond dat dit een verloren stem zou zijn. Hoe dom kan een mens zijn? Proteststem? Doet mij een beetje denken aan mensen die de voorkeur geven aan nog te ontwikkelen, onbreekbaar ‘plastic glas’, maar nu alvast met gulle hand de bestaande ruiten ingooien.

Als je het met het gevoerde beleid van de afgelopen jaren niet eens bent, stem dan op een partij met realiteitszin en haalbare doelen. Ik weet ook wel dat in verkiezingstijd ‘luchtfietsen’ erg populair is en het zou mij niets verbazen als een partijprogramma ‘inleverpunten’ heeft ingebakken. Enig om daarover te filosoferen.

Het zal wel niet kloppen, maar Denk lijkt mij een partij voor mensen die niet alleen een migratieachtergrond hebben, maar duidelijk ook te kampen hebben met inburgeringsproblemen. Mensen die goed geïntegreerd zijn en de hun geboden kansen en mogelijkheden met beide handen hebben aangegrepen en nu modaal of daarboven verdienen, zie ik niet zo snel op Denk stemmen. Denk zal m.i. vooral een Calimero-partij gaan worden en Kuzu doet dat kuikentje volgens mij best al leuk na.

Dan hebben we GroenLinks. Naarmate ik ouder word – en dat proces is nu toch wel al geruime tijd gaande – ben ik steeds slechter geworden in het schatten van leeftijden. Ik kijk naar de Melkweg, waar het succes van GroenLinks wordt gevierd en denk naar een schoolfeest uit mijn HBS-tijd te kijken. Dat jeugdig publiek is op zich hoopgevend voor de toekomst van deze partij. Het is ook niet onlogisch dat veel jongeren zich druk maken over milieuzaken. Zolang echter populisme en nationalisme (patriottisme) het zo ‘goed’ blijven doen, er zich een Brexit voordoet en de mensen in de VS een scepticus t.a.v. klimaatverandering als president kiezen, ben ik vrij pessimistisch voor onze planeet en haar bewoners. Als aan de ene kant van onze planeet de mensen (en dieren) door droogte met miljoenen tegelijk dreigen te sterven en aan de andere kant hoor je mensen mopperen dat ze maar twee keer per week hun tuin mogen sproeien, omdat de reservoirs leeg dreigen te raken, dan is dat voor mij niet bepaald een reden tot optimisme. Het welhaast wat paradoxale van partijen als Groen Links en Partij voor de Dieren is dat zij ergens een soort roepende in de woestijn zijn en pas gehoord worden als zij dat letterlijk doen, doordat de Sahara tot aan Noorwegen is opgerukt.

Tot slot is er naast Denk nog een nieuwkomer. Forum voor Democratie met het goed ogend ‘lavendelzakje’ en advocaat Theo Hiddema. Als ik mij niet vergis had deze laatste het bij een kennismakingsbezoek aan de Kamer over de prettige akoestiek en de fraaiheid van de lambrisering. Dat vind ik grappig en ik verheug mij (vooruit nog ééntje dan) ontiegelijk op zijn verdere inbreng bij debatten.