Harold International - NAVO-steun voor Turkije onwenselijk

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie NAVO is opgericht om bepaalde waarden te verdedigen tegen achterlijke vijanden. Waarden zoals democratie en vrijheid van mening en Godsdienst.

Om die waarden te beschermen, hebben de lidstaten afgesproken dat ze elkaar bijstaan wanneer ze worden aangevallen. Andersom mag van de lidstaten worden verwacht dat ze handelen naar de beginselen waarop de NAVO is gestoeld.

We kijken even naar Turkije. Een school werd het door de Islamo-fascistische dictator Erdogan verboden om een kerstfeest te vieren. Zo zie je maar weer, hoe een Islamist een einde kan maken aan de scheiding tussen kerk en staat.

Maar het wordt nog erger. Dictator Erdogan heeft een grootscheepse zuivering uitgevoerd bij de politie en de veiligheidsdiensten. Echt met de stofkam. Zelfs bij de minste geringste verdenking werd iemand ontslagen. Daaruit volgt natuurlijk dat de resterende politie- en veiligheidsagenten voor de volle honderd procent trouw zijn aan Erdogan, en uitsluitend zijn opdrachten uitvoeren. Erdogans veiligheidsdienst heeft vandaag de Russische ambassadeur in koelen bloede doodgeschoten. Ja, echt, deze moordaanslag is gepleegd door een veiligheidsagent die kon bogen op de volledige instemming van Erdogan. Het gaat hier dus (in tegenstelling tot wat de Turkse regering ongetwijfeld zal beweren)  niet om een moord die gepleegd is door een zonderling, maar door iemand die uit en ter na is gescreend door Erdogan. Dat is een daad van geopolitieke agressie.

De Secretaris-Generaal van de NAVO dient Turkije mede te delen dat, gezien de recente gebeurtenissen in Turkije waarin afstand wordt genomen van de grondbeginselen van de NAVO, dit land geen beroep meer kan doen op Artikel 5 van het NAVO-verdrag, en dat Turkije dus niet zal worden verdedigd tegen vergeldingsacties van de Russen. Daarnaast dienen alle NAVO- en EU-lidstaten hun ambassadeurs uit Turkije terug te roepen, en alle Turkse ambassadeurs inclusief hun complete staven als ongewenst vreemdeling het land uit te zetten.

Als de Russen Turkije van links naar rechts platbombarderen, dan hebben ze groot gelijk. Moord op een ambassadeur moet je met de grofste middelen vergelden. Altijd.

Tot slot hoor ik graag wat de als politieke partij vermomde Erdogan-samenzweerders van DENK van de door Erdogan georkestreerde politieke moord vinden. En wat precies de leuzen zullen zijn van de ongetwijfeld op de Erasmusbrug samengestroomde massa’s Nederturken, die uiteraard tot inkeer zijn gekomen en afstand nemen van hun grote idool Erdogan. O, wacht…