2 februari 2022

  Rikus Spithorst - De leugenaars van Transport en Enviroment

Hahaha… Ik bescheur mij om een nieuwsbericht over de Europese milieuorganisatie Transport & Environment (T&E). Deze slimme figuren hebben gesteld dat de haven van Rotterdam de meest vervuilende van Europa is. Want daar veroorzaken de schepen per jaar een koolstofuitstoot van 13,7 miljoen ton. Reden tot groot alarm!

Nee dus.

De idioten van T&E hebben willens en wetens een paar belangrijke details weggelaten. Rotterdam stoot dus veel koolstof uit. Maar de hoeveelheid goederen die wordt geladen en gelost is ook enorm. Een juiste maatstaf zou dus zijn dat je kijkt naar de hoeveelheid uitgestoten koolstof per ton vracht. Of per container. Dat zou kunnen betekenen dat een haven die 30% minder koolstof uitstoot, maar 50% minder vracht behandelt dus eigenlijk veel vervuilender is. Maar daar zegt het bericht van T&E niets over.

En dat is niet de enige misser van deze breinbaasjes. Want wat is nou vervuilender? Vrachtvervoer per schip of per vliegtuig? Of per trein? Per vrachtwagen? Daar hoor ik T&E niet over. Niets van dat al.

Natuurlijk, ook in de haven kan het duurzamer. Bijvoorbeeld door schepen die liggen afgemeerd aan te sluiten op schone elektriciteit van de wal, zodat hun vervuilende dieselgeneratoren kunnen worden stilgezet. En doe wat aan al die illegale lozingen op zee.

Maar het eerste wat nodig is voor verduurzaming van het zeetransport, is de bereidwilligheid om daar wat aan te doen. Bij reders, bij havenbedrijven. Die bereidheid bevorder je door een eerlijk verhaal te vertellen. De makkelijke eenzijdige kletspraat van een horde als wetenschappers vermomde milieu-activisten helpt daarbij niet. Integendeel.