20 januari 2022

RIKUS SPITHORST - DE VU EN DE MOORDCHINEZEN

Eerlijk gezegd word ik altijd een beetje lacherig van het bestaan van een gereformeerde universiteit. Alsof zeer bekrompen Godsdienst samengaat met serieus te nemen wetenschap… De Vrije Universiteit in Amsterdam. Een collectie rare snuiters bij elkaar…

De VU doet onderzoek naar mensenrechten. Tot zover weinig aan de hand. Wel een tikje jammer dat dat onderzoek voor het overgrote deel wordt betaald door China.

China? Ja, China. U weet wel, dat land dat tijdens de inlijving van het liberale Hongkong beloofde dat de rechten van de inwoners niet zouden worden geschaad. Inmiddels hebben de Chinezen Hongkong omgevormd tot een schoolvoorbeeld van rechteloosheid en overheidsterreur. Aan verkiezingen mogen nog uitsluitend vazallen van de Chinese regering meedoen, demonstranten worden jarenlang opgesloten, lastige kranten opgedoekt.

Of de behandeling van de Oeigoeren in het land. Geïnterneerd in kampen, waar zij dwangarbeid verrichten. Massale deportaties zijn strijk en zet.

En China is wereldkampioen doodstraffen. Amnesty International schat dat het om duizenden executies per jaar gaat. Daarmee heeft China de twijfelachtige eer om nummer 1 in de wereld te zijn.

Kortom, China is een schurkenstaat waar terreur jegens de rechteloos gemaakte bevolking strijk en zet is.

En dus laat de VU een studie naar mensenrechten door China betalen. Vele honderdduizenden euro’s per jaar, en dat al jarenlang. Het geld komt van de Southwest University of Political Science and Law in Chongqing. Universiteiten in China zijn nauw verbonden aan de communistische partij. Hoogleraren aan de VU pleiten nu geregeld voor een “alternatieve visie op mensenrechten”, onder andere als het gaat over China. Ach ja, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Maar de VU ontkent dat de academische onafhankelijkheid in het geding is. Een hilarisch statement… Echt, ik word zo vrolijk van die zogenaamd onafhankelijke wetenschappers.

De grootste grapjas in dit ontluisterende verhaal is de mede aan de VU verbonden hoogleraar mensenrechten Tom Zwart. Hij is regelmatig te gast bij de Chinese staatstelevisie en won een prijs voor zijn bijdrage aan de Chinese rechtswetenschap. Voor de Chinese televisie beweert hij schaamteloos dat dat China het beste voor heeft met mensenrechten. "De ontwikkeling van mensenrechten in China moet worden gezien in de context van de binnenlandse omstandigheden, en geen kopie zijn van het Westen." Echt, Tom Zwart is een hilarisch samenballing van hypocriet en wereldvreemd.

In oktober 2020 reisde een delegatie van de VU naar Xinjiang. De situatie aldaar "reflecteerde niet de grimmige situatie zoals weergegeven in de westerse berichten. Er is geen discriminatie van Oeigoeren of andere minderheden in die regio", beweerde men na dat snoepreisje. Echt, ik weet niet of ik nu moet lachen of huilen. Hebben ze aan de VU de rapporten van Amnesty weleens gelezen?

Nou ja, straks maar even naar de afhaalchinees. Voor een Foe Yong Hai, een flink stuk kroepoek en een royale portie Yo Fuk Yoe.


Naschrift:

Na het schrijven en publiceren van mijn column werd bekend dat de VU geen Chinese subsidie voor zijn mensenrechtenafdeling meer wil. Niet omdat de Oeigoeren worden gedeporteerd naar werkkampen, niet omdat de doodstraf de normaalste zaak van de wereld is, niet omdat de mensenrechten in Hongkong tot de grond zijn afgebroken. Nee, uitsluitend omdat het smerige handeltje is uitgelekt.

Misschien dat onze fonkelnieuwe onderwijsminister zich eens over deze zaak kan uitspreken.