Paul - De Hypocriet

De Coentunnel, ach ze hadden ‘m willen bouwen met met twee banen, één buis. En met tegenliggend verkeer, want zoveel auto's zouden er niet komen, daar had alleen de elite genoeg geld voor. Maar een ambtenaar met een vooruitziende blik, werkende bij Rijkswaterstaat, had het gevoel dat twee buizen en vier banen een handige zet zou zijn. En minder tot ongelukken zou leiden met een buis heen en een buis weer.  

Ik vraag mij af hoe JP daar over na had kunnen denken als hij niet de naamgever zou zijn geweest, maar die ambtenaar. Ja ik wist wel wie Jan Pieterszoon was, en ook wat hij gedaan had, en ook op de manier waarop. Maar ik wist niet dat de Coentunnel naar hem vernoemd was. Ik had een vriendje, dat Coen heette. En er was logischerwijze een tunnel naar hem vernoemd die Zaandam met Amsterdam verbond. Omdat er eerst geen Noordzeekanaal bestond en dat het wachten op de Hempont zo ontzettend lang duurde.

Ik zat vroeger op de Sint Jozefschool. En daarna op de Sint Nicolaasschool. Mijn vriendje zat de op de School met den Bijbel en een buurjongetje op de Jan Ligthartschool. De Josefschool heet vandaag de dag “De Regenboog”, de Jan ligthartschool heet nu de Pionier.  De Sint Nicolaasschool heeft die ellende niet mee hoeven maken, want is inmiddels gesloopt. Later ben ik gaan wonen boven de Omar-Al-Faroekschool. Ik nieuwsgierig wie dat was. Of is, je weet het nooit. Hij was de tweede kalief na Mohammed. Ook een pionier dus. Al wist de conciërge er eigenlijk niet zoveel van. Hij had nooit geschiedenis gehad. Jammer, want van je geschiedenis kun je leren. Door door te vragen.

Mijn betbetbetbetbet et cetera, overgrootvader was trouwens kaperkapitein en moordde op verzoek van de Nederlandse staat heel veel Spanjaarden uit. Hij was een lokale held. En ik vond het verhaal altijd wel spannend. Elke oudste zoon krijgt een zegelring en een legaat. Ik ben niet die oudste zoon. Maar hij bestaat, uh bestond.

Ik vraag me steeds meer af of Spanje ons nog eens gaat aanklagen wegens volkerenmoord. Of dat wij Hollanders de Spaanse inquisitie aangrijpen voor een dergelijk verzoek. Hoe doen we dat met het Internationaal Strafhof?  Of zullen we het gewoon tegen elkaar wegstrepen? Wel zo praktisch. Grappig genoeg is mijn betovergrootmoeder in mijn oma’s lijn een Spaanse. Krijg je toch nog wat je toekomt.

Nee, wij moeten geen straatnamen veranderen omdat Paul Kruger ooit eens iets gedaan heeft in zijn verleden. Churchil en consorten waren ook geen lieverdjes in de Boerenoorlog, tevens wetende dat het concentratiekamp en het prikkeldraad uitvindingen zijn van de Engelsen. We moeten geen bustes verplaatsen in het Mauritshuis en geen standbeelden van hun sokkel halen enkel en alleen maar omdat...

Een vriendin woont in de Meindert Hobbemastraat. Er staat niks onderaan het naambordje. En bij navraag weet zij het ook niet. Maar de buurt in rijdend zie ik andere bordjes die duiden op schilders. Bekendere, dat wel. Van tijdens de Gouden Eeuw, en zo. Toen de Oostindische Compagnie nog ter zake deed. Daar waar we allemaal wel van gehoord hebben. Dus als ze de JP Coenschool dan toch willen hernoemen dan lijkt mij Hobbema een goed idee. En niet bijvoorbeeld De Hypocriet. Nou, alhoewel, dat klinkt toch eigenlijk wel heel erg mooi.

JP, JP, wie heeft ook zulke initialen en had het ooit over de VOC mentaliteit? Ik ben het al weer kwijt. En het verandert waar je bij staat. Toch?