FraLa - Populisme? Politici smeken er om.

Weduwnaar en AOW-er is een combinatie die niet bepaald garant staat voor overvolle kliko’s. Talloze malen komt de gemeentereiniging van Almere langs zonder mijn kliko te ledigen. Is geen onwil, maar gewoon omdat ik het sneu vindt om bijvoorbeeld de plastic bak slechts gevuld met drie boterhamzakjes buiten te zetten. Of de kliko voor oud papier als daar slechts wat reclamefoldertjes in zitten. Om elke twee weken die oud papier kliko redelijk gevuld te krijgen, moet je volgens mij toch flink wat abonnementen op leesvoer afsluiten. Behalve plastic en oud papier heb ik ook nog een duo-bak voor gft en overig afval. In principe kan ik 78 keer per jaar een bak neerzetten, maar ik haal slechts ergens tussen de 25 en 30 keer. Is genoeg.

Bij een AOW-er wil er nog wel eens tijd over zijn om wat onzinnige dingen te doen. Althans bij deze AOW-er wel. Toch was het toeval dat ik eens een keer naar de aanslag afvalstoffenheffing van de gemeente keek. Nooit eerder de behoefte gevoeld eens uit te rekenen wat het leegmaken van mijn kliko’s mij kost. Is onderdeel van een grotere schadepost en wordt in termijnen automatisch afgeschreven. Gemeente maakt kosten en er zijn heffingen om deze kosten te bestrijden. Linksom of rechtsom. Dus waarover zou ik mij druk maken.

Ook zonder druk maakte de zakjapanner mij echter duidelijk dat ik tussen de €.10,- en €.13,- per geledigde kliko betaal. Vond ik fors. Vind ik nog steeds. En dat ik als mini-vervuiler hetzelfde bedrag moet ophoesten als een maxi-vervuiler, brengt mij evenmin in opperste staten van verrukking. Tegen beter weten in heb ik bezwaar gemaakt tegen de aanslag. Ik was wel nieuwsgierig naar de argumenten waarom mijn bezwaar zou worden afgewezen. Ik werd daarin niet teleurgesteld. De gemeente baseert zich op de Wet milieubeheer en de daaruit voortvloeiende verplichting afvalstoffen in te zamelen. En -tromgeroffel, want nu komt het– of er daadwerkelijk afvalstoffen worden aangeboden en hoeveel is niet van belang.

Gemeente Almere lijkt dus geen voorstander van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Zijn de fracties van de gemeenteraad zich dat bewust, vroeg ik mij af. Alle twaalf fracties een email gestuurd waarin ik deze vraag aan de orde stel, alsmede de achtergrond schilder van het ‘waarom deze vraag’. Negen fracties lijken aanhangers van de afkorting BBHM (Burger Bekijk Het Maar) of van NHSVMH (Na Het Stemmen Verder Mond Houden) en nemen zelfs elementaire beleefdheidsnormen niet in acht. Dat kan D66, VVD en PVV niet verweten worden.

Deze drie hebben mij doen kennismaken met “Diftar”. Het betreft een mogelijk ook in Almere in te voeren systeem van inzamelen, waarbij wordt bijgehouden hoe vaak je je vuilnis aanbiedt en hoeveel het weegt (of het volume). Een fors verschil met “of je wat aanbiedt en hoeveel, maakt niet uit”, waarmee mijn bezwaar ongegrond werd verklaard.

Hoewel ik het principe toejuich, ben ik bang dat het in de praktijk toch wat vervelende bijverschijnselen gaat opleveren en dankzij Mr. Google wordt die angst slechts groter. Openbare afvalbakken zijn in sommige gemeenten al uit het straatbeeld verdwenen, of de opening is dusdanig kleiner gemaakt dat het lastig is er een vuilniszak in te proppen. Zwerfvuil zal mogelijk toenemen en voor handige sloten om je kliko mee af te sluiten zie ik perspectief. Elke keer de milieupolitie bellen om ze te laten onderzoeken wie er nu weer zijn troep in andermans kliko heeft gedumpt, gaat op den duur vervelen. Door al dit soort bijkomende maatregelen bestaat de kans dat het middel erger is dan de kwaal. Een door Kassa schijnbaar ook reeds getrokken conclusie, al wordt dat door een of andere instantie weer in twijfel getrokken.

Geen idee of de Almeerse raad “diftar” gaat invoeren en welke variant het dan gaat worden. Zal mijn voorstel voor een tussenoplossing, zoals ik deze aan gereageerd hebbende raadsleden heb toegezonden, nog enige potten breken? Kwestie van koffiedik kijken (en dat daarna in de gft-bak).

Noch het gescharrel rond formatiekloek Schippers, noch mijn recente ervaringen met de lokale politiek geven mij aanleiding NPO Politiek tot voorkeurzender te bombarderen, of vaste gast op de publieke tribune in Almere te worden.

“Almere Stad zonder afval” staat er op de vuilniswagens hier. Mijn reactie: #hoedan?