Rikus Spithorst - Kiezersbedrog met Halbe Zijstra


“Ik ben niet gediend van zulke insinuaties.” Hij zei het echt. Fractievoorzitter Halbe Zijlstra, in antwoord op de opmerking van een NOS-verslaggever, dat het wel goed uitkwam dat pas ná de verkiezingen van afgelopen week door de VVD bekend werd gemaakt dat Kamerlid René Leegte uit de fractie moest vertrekken wegens het schenden van de integriteitsregels van de VVD.

Op deze website wordt onder mijn eindverantwoordelijkheid vaak stevige taal gebezigd. En ik vind dat dat ook mag. Niet voor niets zeggen wij dat we ons richten naar wat de Nederlandse wet voorschrijft, en niet naar wat de smaakpolitie vindt. Dus, bijvoorbeeld, een politicus die zijn middelvinger opsteekt naar de kiezer of de volksvertegenwoordiging, mag hier best een droplul worden genoemd. Niet aardig, maar ook niet disproportioneel.

Zelf schrijf ik hier vooral stukjes over het Openbaar Vervoer, waarbij ik een wat voorzichtiger toon aansla. Maar vandaag wil ik het toch echt even hebben over volksverlakkerij in en om het Binnenhof. En heel bewust houd ik mij nu al helemaal verre van lollig bedoelde schofferingen; daarvoor is deze kwestie veel te ernstig.

De VVD beschuldigde anderen van manipulatief gedrag door in de aanloop naar de verkiezingen een aantal kwalijke gedragingen van VVD’ers aan de kaak te stellen. Volgens het liberale boegbeeld Edith Schippers zat de onderwereld daar achter. Of de advocatuur. Of dwarse ambtenaren. Terecht werd zij hiervoor naar de Kamer geroepen, daags voor de verkiezingen.

Maar vandaag werd bekend dat René Leegte kan inpakken en wegwezen wegens ernstige schending van de integriteitsregels. Hij had zich laten betalen voor een nevenfunctie bij een bedrijf dat belangen had bij onderwerpen die deel uitmaakten van de portefeuille van diezelfde René Leegte als Kamerlid. En hij had dat niet gemeld in het verplichte register van nevenfuncties en -inkomsten.

Nadat Mark Verheijen het veld moest ruimen wegens het schenden van de integriteitsvoorschriften van de VVD, meldde René Leegte zich met hangende pootjes bij zijn fractievoorzitter, Halbe Zijlstra. Nog ruim vóór de verkiezingen van afgelopen woensdag.

Ik heb werkelijk geen goed woord over voor een politieke partij die enerzijds lawaai maakt op basis van volstrekt onbewezen beschuldigingen over het schade toebrengen aan de partij door voorafgaande aan de verkiezingen wangedrag van VVD’ers aan de kaak te stellen, maar anderzijds wezenlijke informatie onder de pet houdt tot na diezelfde verkiezingen. Want dat is natuurlijk, wat er was gebeurd. Een Kamerlid biecht wangedrag op (met als overduidelijk bewijs het misbruik van het e-mailadres r.leegte@tweedekamer.nl), dus er is geen enkele twijfel over dat feit. Dat maakt het verweer van Halbe Zijlstra tegen de NOS des te erger. “Je moet zorgvuldig handelen en we hebben stukken opgevraagd en die ontving ik ná de verkiezingen”. Kletskoek. Wanneer een Kamerlid zelf zijn wangedrag komt opbiechten, dan hoef je niet te wachten op het aanleveren van allerlei papierwerk. Het minste wat je dan doet, is dat Kamerlid schorsen, in afwachting van de ontvangst van bewijsmateriaal en van nader beraad. En dat is niet gebeurd. Handig, want zo houd je het stil tot na de verkiezingen. Trouwens, een VVD-Kamerlid dat werd verdacht van hypotheekfraude kon vorig jaar, voorafgaand aan het oordeel van het Openbaar Ministerie, wél vertrekken!

Dus de VVD beschuldigt anderen van beschadiging in verkiezingstijd, terwijl de partij zich zélf schuldig maakt aan precies dat feit: kiezersmanipulatie. Die Halbe Zijlstra moet zich diep, heel diep schamen. Voor zijn gedrag en voor de manier waarop hij tekeer is gegaan tegen de NOS-verslaggever die precies de juiste vinger legde op precies de juiste zere plek.

Wat is vaak de reden, dat politici dienen te vertrekken? Juist. Dat zij het aanzien van de politiek hebben geschaad. Met name Halbe Zijlstra heeft dat aanzien geschaad. Wetende dat hij de misstap van een van zijn fractiegenoten zou verzwijgen tot na de verkiezingen, toch deelnemen aan een debat over de beschuldiging van het boegbeeld van zijn partij over precies datzelfde: beïnvloeding van de kiezer. En dan zwijgen als het graf over het lijk in je kast. Daarmee heeft Halbe Zijlstra zijn 149 collega’s in de Tweede Kamer op niet te evenaren wijze geschoffeerd.

Ik herinner mij nog de val van Balkenende-I.  Dat kabinet ging ten onder omdat het gelazer binnen coalitiepartner LPF monsterlijk uit de hand liep. Nu zit er voor de PvdA niets anders op, dan de samenwerking met coalitiegenoot VVD op te zeggen. Want met een partij die zo bol staat van wangedrag, integriteitsschendingen en opportunisme, daar wil je als jezelf respecterende partij niet mee vereenzelvigd worden. En dat geldt evenzeer voor de C3, de ‘constructieve oppositie’: die zou geen steun moeten geven aan een kabinet waarvan de grootste partij bestaat uit die VVD die nu zo lelijk door de mand is gevallen. Of staat dat C3 voor collaborerende oppositie?

Vandaag heb ik de heren Van der Staaij, Slob, Pechtold en Samsom gevraagd naar hun visie op bovenstaand verhaal. Hun reacties zal ik op deze website publiceren.


Lees hier meer over het vertrek van Rene Leegte.

Lees hier meer over de beschuldigingen van Edith Schippers.