Rikus Spithorst - Doe normaal of sodemieter op

Het wordt de hoogste tijd om wat asielzoekers terug te sturen naar hun land van herkomst. Zo. Met deze openingszin heb ik uw aandacht wel te pakken, dunkt me. En nee, ik ben het niet eens met allerlei verschrikkelijke uitspraken die ik in de sociale media voorbij zie komen over platbranden van moskeeën, over liever laten verzuipen van die dobbernegers enzovoort. Maar mij moet wel iets van het hart.

De asielzoekerij dient naar mijn mening wederkerig van aard te zijn. Ja, het staat iemand die zich in zijn land om wat voor reden onveilig voelt, vrij om zijn heil ergens anders te zoeken. Maar evenzeer zou moeten gelden dat een land dat constateert dat een bezoeker zich niet een beetje normaal wenst te gedragen, diegene zou moeten mogen terugsturen. Dat zeg ik. Wederkerig. Reciproke.

Ben ik nu, met mijn pleidooi voor “een beetje normaal doen” een aanhanger van de Hollandse jaren-50-spruitjeswalm, waarbij buren elkaar de maat namen of de was wel op maandag werd gedaan en op woensdag gehakt werd gevreten? Nee. Maar wij mogen van de vluchtelingen die wij gastvrij in ons land opnemen, wel wat verwachten. Dat ze een beetje normaal doen, dus.

Kijk nou eens naar het tumult in een Haagse nieuwbouwwijk. Daar werden vluchtelingen gehuisvest in compleet ingerichte woningen. Op uw en mijn kosten. Alles was in die woningen aanwezig, ook schoonmaakspullen zoals stofzuigers, emmers, driehoekzeep en vaatdoekjes. De vluchtelingen in die woningen maken nu stennis. Want hun woningen zijn ernstig vervuild. De WC’s zijn vies, de keukens zijn smerig en de vloeren liggen vol met troep. Of de vluchtelingenservice dat maar even wilde komen reinigen, want het was een schande om ze in die viezigheid te laten zitten. Doe normaal! Niemand in die woningen werkt, de hele dag wordt er duimengedraaid en dan nóg zijn de heren te besodemieterd om een keer een borstel door de WC te halen, een rondje te stofzuigen, de vuilnis buiten te zetten en een vaatdoekje over het aanrecht en de keukenkastjes te halen. En dan nog een grote bek ook!

Echt. Inpakken en wegwezen. Terug naar het land van herkomst, ongeacht de consequenties voor betrokkenen. En idem voor figuren die met de koran in de hand in opvangcentra een informeel schrikbewind uitoefenen jegens hun iets minder gelovige mede-vluchtelingen. Of die de deur platlopen -en daarmee het gedachtengoed ondersteunen- in moskeeën waar de geestelijke geweld tegen andersdenkenden verheerlijkt. Of die de vluchtelingenopvang gebruiken als uitvalsbasis voor grootschalige zakkenrollerij en uitgaansgeweld. Echt. Inpakken en wegwezen.

Ik heb niets met de Islam. Maar ik vind ook het gereformeerde volksdeel behoorlijk belachelijk, met hun achterhaalde opvattingen, hun hele noten en hun psalmenpomp in de woonkamer. En ik heb ook niets met het katholicisme, met hun allesverzengende wierookwalm en hun rare ceremoniële poppenkast. Maar die blazen tenminste geen heidenen op.

Ben ik in uw ogen nu een smerige racist? Een populistische PVV’er? Ik hoop oprecht van niet, en degenen die mij goed kennen, weten ook wel beter. Maar ik vind niet, dat wij ons als land, als volk, moeten laten behandelen als een soort van Gekke Henkie. Wat mij betreft zouden we een ruimhartig toelatingsbeleid voor echte vluchtelingen moeten voeren. Maar onder één voorwaarde.  Doe normaal of sodemieter op.