Rikus Spithorst - 300.000 idioten

Ongeveer 300.000 idioten tekenden de oproep van GeenPeil. GeenPeil, een initiatief van intimidatiewebsite GeenStijl, wil dat er een volstrekt overbodig referendum wordt gehouden over het door ons land geratificeerde associatieverdrag met Oekraïne. GeenStijl beweert dat de democratie in gevaar is als er geen referendum komt.

Om je te bescheuren.

GeenStijl als hoeder van de democratie. Een grotere gotspe valt haast niet te verzinnen. Een democratie kan uitsluitend behoorlijk functioneren op basis van eerlijke informatie voor de bevolking. Veel van die informatie wordt van overheidswege  verstrekt en het is aan ‘de pers’ om die informatie en het gedrag van de overheid te controleren. Maar is GeenStijl onderdeel van die controlerende pers? Nee. Een website die als verdienmodel heeft het verwoesten van de carrière van mensen die dat niet hebben verdiend (en mensen die zich daartegen durven te verdedigen worden nog eens extra door het slijk gehaald), het publiceren van gestolen foto’s van de naakte kut van een televisiemevrouw om de kijkcijfers op te krikken en het door toenmalig sterverslaggever Rutger Castricum stiekem in een parkeergarage filmen onder de rokjes van automobilistes in het trappenhuis… Echt, die website is van nul komma nul betekenis als controleur van onze overheid en hoeder van onze democratie.

Fatsoenlijke mensen houden zich verre van GeenStijl. En dus ook verre van door GeenStijl geïnitieerde acties, zoals GeenPeil.

Bovendien: de bewering van GeenPeil dat de democratie in gevaar is, is flauwekul. Dat geldt zowel op Europees niveau als op nationaal niveau. Het hoogste orgaan in Europa is het Europese Parlement. Dat wordt rechtstreeks gekozen in vrije verkiezingen door alle inwoners van de aangesloten landen. Benoemingen van Europese hoogwaardigheidsbekleders gebeuren door de gekozen regeringsleiders van de aangesloten landen. Dan de Tweede en Eerste Kamer die het verdrag namens ons land ratificeerden: de Tweede Kamer wordt rechtstreeks gekozen in vrije verkiezingen en de Eerste Kamer is een resultante van de provinciale verkiezingen en stoelt dus eveneens, weliswaar getrapt, op vrije verkiezingen. Kortom: de democratie is op geen enkele wijze in het geding. Dat GeenStijl het niet eens is met een genomen besluit, moet niet worden verward met het (zogenaamd) in gevaar verkeren van onze democratie. Want dat is regelrechte flauwekul, die er echter bij de domste 300.000 inwoners van ons land in gaat als koek.

Volkomen terecht liet Harriët Duurvoort op Twitter weten dat zij het verdomde om de petitie te tekenen:  “Over #geenpeil. Inhoudelijk ben ik het er best tot op zekere hoogte mee eens. Maar omdat het initiatief van #geenstijl komt, teken ik never.” Ze heeft volkomen gelijk. Haar beloning voor deze tweet is dat haar timeline wordt overspoeld door buitengewoon dom volk. Sukkels die haar op allerlei manieren schofferen. Om je dood te schamen.

Maar goed: kennis is macht. Onze overheid en ons Centraal Bureau voor Statistiek beschikken straks over een prachtige lijst met de namen van 300.000 buitengewoon dom uitgevallen meelopers. Mensen die aanschurken tegen het gedachtegoed van treitersite GeenStijl: intimidatie en gejatte kutjes.