Driek Oplopers - Genderneutraal benoemen

AAN: De Gemeenteraad van Amsterdam

Geachte mensen en mensen,

Onze gemeente heeft besloten, verwijzingen naar sekse voortaan zoveel als mogelijk te vermijden. Genderneutraal is voortaan in onze stad de norm. Daarom worden toespraken niet langer begonnen met “Goedemiddag Dames en Heren”, maar met “Beste mensen”.  

Bij de Gemeentelijke Ombudspersoon is een klacht binnengekomen over de naamgeving van de gracht die verwijst naar personen van een voortaan niet nader te noemen geslacht, en is gelegen tussen het Singel en de gracht die is vernoemd naar een gezagsdrager door erfelijke troonopvolging van een niet nader te noemen geslacht, welke is gelegen tussen vorengemelde gracht die is vernoemd naar een persoon van een niet nader te noemen geslacht en een gracht die is vernoemd naar het nageslacht in de eerste graad van de gezagsdrager door erfelijke troonopvolging van een niet nader te noemen geslacht naar welke de vorengenoemde gracht is genoemd.

Op grond van het beklag dat bij de Gemeentelijke Ombudspersoon is gedaan, heeft het College besloten de drie voornoemde grachten om te dopen tot Deftige Personengracht, Erfelijk Gerechtigde Staatshoofdengracht en Troonpretendentengracht.

Voorts zal kritisch worden gekeken naar de overige straatnamen in onze stad. Straatnamen als Jacob van Lennepkade of Marie Heinekenplein zijn voortaan uit den boze, evenals de Ter Haarstraat en de Hemweg. Ook de naam van het Rijksmuseum zal dienen te worden gewijzigd, aangezien Rijk een niet-genderneutrale voornaam is, en de suggestie kan worden gewekt, dat het museum het werk van een zekere Rijk tentoonstelt.

Bij de Gemeentelijke Basisadministratie zal een mogelijkheid voor burgers worden ingesteld, zodat mensen die bijvoorbeeld Jansen, Pietersen, Molenaar of Bakker heten, hun familienaam kostenloos kunnen wijzigen in genderneutrale varianten. In bibliotheken en leeszalen zullen tijdschriften met titels als "Linda" en "Maarten" niet langer beschikbaar zijn.

Ik vertrouw erop, u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Van der Laan

Door de bewindspersoon van Binnenlandse Zaken benoemde genderneutrale raads- en collegevoorzitter (m/v)