27 jan 2015

   Daafje - Twee doden, met dank aan het OM

Van het OM moet je het als burger hebben. Door gepruts aan de zijde van Justitie liep een man die achter de tralies hoorde, gewoon vrij rond. Bart van Urk. Hij vermoordde hoogstwaarschijnlijk Els Borst en bracht zo’n twee weken geleden zijn bloedeigen zuster om.

Ik zou bijna zeggen, hoe durfden die heren en dames het destijds in hun hoofd te halen om zo’n gek in (voorlopige) vrijheid te stellen? (Daarmee kun je gevangenissen en gekkenhuizen net zo goed gaan sluiten, toch?) Het is niet het justitiële apparaat als fenomeen dat op de schroothoop kan, maar deze wordt deels bevolkt door (een slag) mensen dat kennelijk niet als (voldoende) capabel gezien kan worden om functies met een - zeg gerust uiterst hoge - maatschappelijke verantwoordelijkheid uit te voeren.

Inschattingsfouten? Natuurlijk, een mens maakt in zijn of haar werk weleens fouten, maar als jij bijv. parachutemaker bent en je maakt tijdens de productie of eindcontrole een foutje, waardoor een parachutespinger een noodlottige smak maakt (en het niet meer kan navertellen), reken maar van yes dat je én je functie niet meer mag uitoefenen én tijdelijk achter de tralies verdwijnt én veroordeeld wordt tot het betalen van smartengeld aan de nabestaanden. Als Nederland wil laten zien dat het gelijkheidsprincipe vele malen hoger staat dan dat van landen als Rusland, Indonesië en zelfs Noord-Korea, dan ging ons land er serieus werk van maken om deze heren en dames (alsnog) te vervolgen voor dood door schuld. Zo’n Officier van Justitie had dit met een klein beetje nadenken en inschatten niet al te moeilijk kunnen voorkomen! De gerechtelijke macht zou in één klap een flink deel van zijn aanzien terugveroverd hebben als de verantwoordelijken binnen het OM alsnog besef krijgen van de gevolgen van hun falen, waardoor dus sowieso al twee onschuldige doden zijn gevallen.

Dat geldt evengoed voor de heren Opstelten en Teeven, zij staan aan het roer en dragen de eindverantwoordelijkheid van het functioneren van het hele justitiële apparaat. Anders zou je per slot van rekening geen minister, of staatsecretaris zijn. Ontslag, celstraf, betalen van smartengeld aan nabestaanden, bevriezing van ooit opgestreken bonussen tijdens hun werkzaamheden, gedwongen aftreden, ik noem even een paar strafmaatregelen, welke de betreffende rechters als hulpmiddel kunnen gebruiken. Het herstel van het aanzien is iets wat voor de gerechtelijke macht absoluut geen overbodige luxe is, willen deze in de toekomst tenminste nog een beetje naar behoren kunnen functioneren en wil Nederland weer gaan stijgen op de ladder, ook internationaal gezien! Kortom, ik zou zeggen: volop werk aan de winkel!

Klik
hier om te reageren of reacties van anderen te lezen.