27 januari 2022

  RIKUS SPITHORST - DE MODERNE KERK VAN ROME

Ach ach, die mensen van beneden de rivieren. Ze praten raar, ze eten vlaai of worstenbroodjes. Ze denken dat Carnaval leuk is. Ze houden van gezelligheid. En ze zijn meestal katholiek.

Ik vind het een beetje raar: zulke grappige mensen, en dan bij zo’n achterlijke kerk willen horen. Hoewel… Er woedt een veenbrand binnen de Katholieke gemeenschap, zo maak ik op uit een onderzoek van I&O Research. Slechts een schamele 14 procent van het Katholieke volksdeel in ons land vindt dat de Kerk van Rome met zijn tijd meegaat. De overige (ex-)aanhangers hebben moeite met het door de kerkleiding nog steeds gepropageerde verbod op abortus, vrouwen in het ambt en het kerkelijk homohuwelijk.

Veel Katholieken hebben de kerk de rug toegekeerd om de seksuele uitspattingen van kanunniken, pastors en dekens die niet van de misdienaartjes konden afblijven. En terecht. Want zeg nou zelf, het zijn rare jongens, die Katholieke gezagsdragers. Wél met hun fikken aan jongetjes zitten, maar later niet met ze mogen trouwen… Snapt u het?