Rikus Spithorst - Eigen risico

CDA en ChristenUnie hadden in hun verkiezingsprogramma allebei staan dat het eigen risico in de zorg met 100 euro omlaag moet. Toch steunden deze parijen in de Tweede Kamer een SP-motie van die strekking niet. Zo op het eerste gezicht best raar.

Je mag toch verwachten dat politieke partijen hun verkiezingsbeloftengewoon van tijdens de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen ook waarmaken? En dat ze dus moties die in lijn met hun beloften liggen, ook steunen? Maar CDA en ChristenUnie zeggen nu dat ze tijdens de formatie geen politiek gevoelige zaken in de Kamer aan willen gaan. Ik weet niet zo goed, wat ik daar nu van moet vinden.

Want stel dat de formatie op niets uitloopt. Dan hebben deze twee partijen dus de mogelijkheid om in de Kamer een duidelijk signaal af te geven aan zich voorbij laten gaan. En dat doet met name bij de ChristenUnie pijn, omdat zeker voor deze partij kabinetsdeelname nog lang geen gelopen race is.

Aan de andere kant: hoe erg is het eigenlijk dat de SP-motie niet is aangenomen? Om te beginnen is de SP een partij die zich bedient van onversneden populisme, niet terugdeinst voor allerlei leugens en zelf een bereidheid heeft van nul komma nul om regeringsverantwoorcdelijkheid te dragen. Dan is het wel lekker makkelijk totaal vrijblijvend  roepen, vanaf de oppositiebankjes.

Maar vooral: er is nu een dikke kans dat het ggoedkomt met die verlaging van het eigen risico. Immers, CDA en ChristenUnie zitten aan tafel bij de onderhandelingen over een regeerakkoord, en hebben een sterke positie waar het gaat om verlaging van dat eigen risico. Ze weten dat veel Kamerfracties er achter staan, en dat zijzelf eigenlijk een motie in die zin zouden hebben gesteund. En door opmerkingen van VVD en D66 als "Maar in de Kamer steunden jullie die motie niet" moeten CDA en ChristenUnie zich natuurlijk niet uit het veld laten slaan. Dit alles kan het eigen risico tot een van de speerpunten in de onderhandelingen maken. En lopen die onderhandelingen op niets uit, dan kunnen zij, samen met een aantal gelijkgestemde fracties bij de begrotingsbehandeling dit varkentje alsnog wassen. En dat verwacht ik dan ook van ze.