Paco Painter - Rondo

Zag van de week een soort voetbaltokshow. Rondo heet het. Uitgezonden door Ziggo. Ik zie een kamer met een tafel waar omheen enkele heren die iets zinnigs proberen te zeggen over voetbal. Dat lijkt mij een buitengewoon moeilijke, om maar niet te zeggen onmogelijke, opgave. Wat kan een mens in vredesnaam voor zinnigs over voetbal zeggen.

Dat maakt de heren om de tafel niets uit. Ze trekken gezichten of voetbal echt ergens over gaat. Er vindt een discussie plaats. Zoals gewoonlijk over gebakken lucht.

Ik kijk naar de setting van die tafel met heren: De gespreksleider, die heel goed een gezelligheidsdier kan acteren, is Jack van Gelder. Verder de vaste gasten, Wim Kieft, Jan van Halst en een, elke week , verse gast. Meestal iemand uit de gewone wereld en om die reden dan ook door de andere gasten volslagen genegeerd. Want voor voetballers bestaat er geen wereld buiten het voetbal. Waarom mensen uit de gewone wereld dan toch uitgenodigd worden, is mij een raadsel.

Het geheel moet de indruk van iets vertrouwds voor de kijker opleveren. Die kamer, die keukentafel waar ze quasi gezellig omheen zitten En die gigantische Amerikaanse ijskast. Midden in de uitzending loopt van Gelder naar die ijskast en vist er een paar biertjes uit. Ontkurkt die zeer in het oog springend en neemt een flinke slok. Soms sluipt van Halst ook als een geslagen hond richting ijskast. Als van Gelder niet AF roept tenminste.

Wim Kieft, voorheen alcohol- en drugsverslaafde, maar sinds enige tijd de verslavingen meester en van zich afgeschreven in het boek KIEFT, kijkt er naar alsof er enkele vogelspinnen aan zijn komen lopen. Verder geeft hij geen krimp.

Van Gelder haalt nog een biertje. En dat is precies waar het in de wereld van voetbal om gaat. Elk normaal meelevend mens , zou rekening met Kieft hebben gehouden en karnemelk hebben ingeschonken, of koffie. Mensen als Van Gelder niet. Die houden echt geen rekening met mensen als Kieft. De van Gelders van deze wereld zijn op een gegeven moment in zichzelf gaan geloven. Want van Gelder vindt van Gelder op zijn best als hij over van Gelder kan praten. Ego in het kwadraat, kortom. Van Gelder denkt aan niemand behalve aan van Gelder. Als van Gelder ‘s avonds voor de spiegel zijn tanden staat te poetsen, denkt hij: “ Wie ben IK dat ik JOUW tanden mag poetsen?”

Kortom: VUILNISMAN!! MOGEN DEZE ZAKKEN OOK MEE!!