Pouwels - Korans uitdelen


Op Facebook kwam ik een bericht tegen van een oud-leerling. Ze ging op Koningsdag Korans uitdelen onder het motto: 'Sta eens stil en denk na'. Dat leek me wel een sympathiek initiatief. Ik houd wel van stilstaan en nadenken. Googelen leerde me dat het doel van de actie was om tegenwicht te bieden aan de eindeloze stroom negatieve berichtgeving over de islam in de media. En ook dat leek me behoorlijk positief. Als er negatief bericht wordt over iets wat heel belangrijk voor je is, dan kun je beter de andere kant laten zien dan simpelweg roepen dat het allemaal niet waar is.

Een gratis Koran dus om mensen eens zelf een oordeel te laten vellen. Mooi plan. Zelf was ik niet in de gelegenheid om een Koran in ontvangst te gaan nemen, maar aangezien ik eigenlijk vrijwel niets van de islam weet, leek het me wel een aardig idee om dat advies ter harte te nemen. En aangezien er bij de Koran-uitdeelpunten opgeroepen werd om de uitdelers aan te spreken, zal ik dat ook maar even doen. Bij dezen.

Op internet zijn er diverse sites te vinden waarop de volledige Koran staat. Vertaald en al. Probleem met vertalingen van de Koran, zo heb ik me laten vertellen, is dat ze geen recht doen aan de oorspronkelijke betekenis. Enige voorzichtigheid met conclusies trekken is dus wel geboden, dus met dat in het achterhoofd ben ik maar eens begonnen.

De eerste soera is bijzonder kort en lijkt iets te zeggen als 'God is de enige die je het juiste pad kan wijzen'. Dat lijkt me inderdaad wel een vrij elementair deel van een monotheïstische religie. Verder staat er dat God genadevol en barmhartig is en dat het juiste pad er niet een is van iemand 'op wie toorn is nedergedaald' en ook niet dat van 'de dwalenden'. Hm. Misschien slaat dat wel op mensen zoals ik. Maar ja, misschien ook niet. Verder.

De tweede soera begint met de mededeling dat we hier te maken hebben met een volmaakt boek. Als je dat erbij moet zeggen, dan wekt dat wel wat argwaan, maar vooruit. Een paar regels verder staat iets merkwaardigs: “Zeker, zij die (de Waarheid) verwerpen, het is hun om het even, of gij hen waarschuwt, of dat gij hen niet waarschuwt - zij zullen niet geloven. Allah heeft hun hart en oren verzegeld en over hun ogen is een sluier; hun wacht een zware straf.”

Hier moet het een en ander fout zijn gegaan bij de vertaling, want anders zou er staan dat er mensen zijn die zich niets aantrekken van de islam, dat Allah ervoor zorgt dat dat ook zo blijft en vervolgens worden die mensen zwaar gestraft. Dat is niet bepaald genadevol of barmhartig. Integendeel.

Maar de kans dat het hier om een vertaalfout gaat is nogal klein, want een paar regels verderop staat: “Er is een ziekte in hun hart en Allah heeft die ziekte verergerd; er wacht hun een pijnlijke straf, omdat zij plachten te liegen.” Dat is eigenlijk hetzelfde als wat er eerder gesteld werd. Een keer is niks, twee keer is toeval, maar drie keer is een patroon. En inderdaad, een paar regels verder: “Allah zal hun spotternij bestraffen en Hij zal hen blindelings in hun overtreding verder laten afdwalen.” En voor de zekerheid nog een vierde: “Hun toestand is als de toestand van iemand die een vuur ontstak en toen het zijn omgeving verlichtte, nam Allah hun licht weg en liet hen in diepe duisternis, zodat zij niet meer zien.” Vrij weinig ruimte voor twijfel. 

Klein stukje dan nog: “En, indien gij in twijfel zijt omtrent hetgeen Wij aan Onze dienaar hebben geopenbaard, probeert dan een dergelijk hoofdstuk voort te brengen en roept uw helpers buiten Allah, als gij waarachtig zijt. Doch, indien gij het niet kunt doen - en gij zult het nimmer kunnen doen - wacht u dan voor het Vuur, dat voor de ongelovigen is bereid, welks brandstof mensen en stenen zijn.”

Ik denk dat ik hier vrij lang bij stil kan staan en er net zolang over kan nadenken, maar ik heb niet de indruk dat de Koran erg veel gaat helpen bij het bestrijden van de negatieve beeldvorming van de  islam. Allerlei vertaalfouten of niet, een boek dat al binnen de eerste 25 regels zo tekeer gaat tegen de mensen die geen deel uitmaken van de volgelingen kan nooit dienen als reclame. Hoe sympathiek ik het idee van voorlichting en een eigen oordeel vellen ook vind.