FraLa - Schoteltje melk

Er zijn meer dan 50 AD-lezers die hebben gereageerd op het verzoek hun stemvoorkeur voor de PVV te motiveren. Op basis van een kiesdeler van 63.333 en 33 zetels voor de PVV (zo’n 2.5 miljoen stemmen) vind ik dat getal van (ruim) 50 niet erg indrukwekkend. Een aantal van die motiveringen heb ik gelezen en in tegenstelling tot reacties die ik elders van PVV-sympathisanten lees, constateer ik weinig fouten in de Nederlandse taal. Het opleidingsniveau van de schrijvers, alsmede hun (voormalige) maatschappelijke positie mag “hoog” worden genoemd. Laat ik eens gul doen en “ruim 50” verhogen tot 60, dan mag geconstateerd worden dat tenminste 60 van de 2.500.000 stemmers deze kwalificatie “hoog” kan worden gegeven. Ik hoop dat zij zich realiseren dat zij daardoor gevaar lopen tot het establishment te worden gerekend.

Gepensioneerden durven in het algemeen hun naam te (laten) vermelden. Bij studenten en mensen die nog actief zijn op de arbeidsmarkt zie ik nogal wat “echte naam bij redactie bekend” en dat blijf ik veelbetekenend vinden.

Nederland voor de Nederlanders en de rest van de wereld zoekt het maar lekker uit is mijns inziens. een redelijke (vrije) vertaling van wat al deze briefschrijvers gemeenschappelijk hebben. De-islamisering, een Nexit (en herinvoering gulden) en bij voorkeur alleen nog maar autochtonen binnen de zwaar bewaakte landsgrenzen, zijn bij deze groep aanzienlijk minder algemeen voorkomend. De meesten van deze hoger opgeleiden geven blijk van voldoende realiteitszin om een premierschap van Geert Wilders als “onwaarschijnlijk te bestempelen.

Gezien een eventueel verdere stijging van het aantal zetels voor de PVV blijft het echter theoretisch mogelijk, dus ben ik eens gaan nadenken over het “hoe” van dat “minder Marokkanen” van Wilders. Net zomin als je elk jong poesje met een schoteltje melk uit de boom lokt, zal een pannetje overheerlijke couscous onvoldoende effect hebben. Je kunt dat wel stiekem net over de grens neerzetten en heel hard “Cous, cous, cous, cous, cous” roepen en hopen dat als er een Marokkaan komt je razendsnel de grens kunt sluiten, maar wat dachten jullie zelf… Gaat dus niet werken. En willen we Aboutaleb, Ali B. en Amhali eigenlijk wel kwijt?  O nee, Wilders bedoelde de extremisten en de criminelen. Eventueel aangevuld met lieden die problemen hebben zich aan te passen en veel overlast veroorzaken. Daar zullen de meeste politieke partijen in principe best achter staan, maar het gebrek aan medewerking van de Marokkaanse overheid compliceert het terugsturen. En het lijkt mij ‘wishful thinking’ om ons bevoorradingsschip Karel Doorman een nieuwe bestemming als afleverschip te geven en daarmee ongewenste Marokkanen voor de kust van hun ‘roots land’ te ‘droppen’. Hardliners zullen wellicht eerder pleiten voor het in zee jagen bij Zeeuws Vlaanderen met de instructie: links af en voorbij Portugal nogmaals linksaf. Of misschien zijn die eilandjes die ze nu in het Markermeer aan het opspuiten zijn, behalve voor trekvogels, ook een idee voor het ‘stallen’ van hardleerse types. Nieuwe gelukzoekers uit Noord Afrika, maar ook asielzoekers uit landen die als veilig worden beschouwd, krijgen hier nu al geen voet meer aan de grond. Het COA stuurt niet voor niets een derde van de medewerkers naar huis. Als dat zo doorgaat, zal Wilders als premier zich te barsten gaan vervelen. O nee, er is nog zoiets als Nexit. Stukken boeiender dan ons land binnen de Europese Gemeenschap te besturen en economisch op koers te houden.  En de werkgelegenheid nog verder laten dalen door het leger en de politie fors uit te breiden… Mijn onderbuik heeft over dit alles de nodige twijfels en ik ben bang dat mijn onderbuik in gezelschap is van heel wat lieden die daarvoor hebben doorgestudeerd. Maar ik gun iedereen het voordeel van de twijfel. Wellicht wordt Wilders de eerste spreekwoordelijke koe die echt een haas vangt. Om zich vervolgens wanhopig af te vragen wat hij met die haas moet doen… Schoteltje melk geven?