Henri Blij - Onderste steen MH17 boven?

Een spannende dag voor de nabestaande van de 298 omgekomen passagiers van de MH17. Zal de onderste steen boven komen?  Dat was beloofd door Minister President Rutte in een emotioneel betoog in de dagen na het neerhalen van het toestel. Helaas ging ook Rutte snel over tot de orde van de dag,  en om geopolitieke redenen en allerlei handelsbelangen ging hij ferm op de onderste steen staan.  Want je acties bepalen uiteindelijk of je werkelijk wilt dat de onderste steen boven komt.

Oekraïne een verdeeld land, om geopolitieke redenen gedestabiliseerd. Hier vindt de oorlog tussen de EU en Rusland plaats. EU komt te dicht bij in zijn drang tot het nieuwe Europese neo-imperialisme. Het vliegtuig had daar in de eerste plaats nooit moeten vliegen, falend gemeenschappelijk Europees beleid. De uitkomst is droevig, 298 onschuldige mensen  vaak in vakantiestemming hebben nooit iets aan zien komen.

De afschuwelijke beelden staan allemaal op ons netvlies, een veld bewaakt door rebellen, een burgeroorlog die berging van de menselijke resten en het vliegtuigwrak onmogelijk maakte. Ook werd er geen moer gedaan om dat mogelijk te maken, door zowel de rebellen als de Oekraïense machthebbers. Ik vind de hele gang van zaken niet respectvol en tactloos,  het resultaat van een falende en onmachtige regering in Nederland om iets aan de situatie te doen.

We zijn nu ruim twee jaar verder en vandaag hoorden wat we al 2 jaar weten, de raket kwam van de Russen, via de door hen ondersteunde rebellen in Oost-Oekraïne. De Russen hadden eerder deze week al geprobeerd om hun straatje schoon te vegen en plotseling radarbeelden opgediept uit een laatje waar ze al 2 jaar in lagen te wachten op dit moment. Maar het moet gezegd zijn, of ze nu gedokterd zijn of niet: ze geven in ieder geval radarbeelden af! In tegenstelling tot Oekraïne! Die hebben ze zogenaamd niet!

Het bewijs is overtuigend, indirect is Rusland verantwoordelijk voor het neerhalen van MH17.  Wie gaf de opdracht? Was het de bemanning van de BUK-installatie zelf die besloot om de raket af te vuren, of kwam de opdracht van hogerhand, op grond van -jawel- radarbeelden? Was het een Russisch militair commando dat  concludeerde dat er een Oekraïens transportvliegtuig in de lucht was?  Maar zelfs dan roept dat bij mij als leek in militaire strategie de vraag op, wat een Oekraïens militair transportvliegtuig zo dicht bij de grens van de Russische federatie doet. Dat lijken mij de nieuwe onderzoeksvragen.

We weten nu eigenlijk allemaal wat er nu gaat gebeuren. Rusland gaat nu in de komende uren en dagen zijn eigen overtuigende bewijsmateriaal leveren, dat de verantwoordelijkheid ligt bij de Oekraïne en dat de raket daar vandaan kwam.

Word er recht gedaan aan de slachtoffers van deze oorlogsdaad, want iets anders kan ik het niet noemen? Ik durf wel te stellen dat dit nog jaren gaat duren en het komt nooit tot een strafproces.  Dus nee.  Verder onderzoek is nodig naar de verantwoordelijken, er moeten nog veel stappen gezet worden om uiteindelijk Rusland als land, als verantwoordelijk aan te wijzen.  Trap er niet in, dat gaat niet gebeuren. Het onderzoeksteam en de landen daarin vertegenwoordigd krijgen Rusland nimmer in de beklaagdenbank, Rusland gaat ook de verantwoordelijken niet uitleveren. Dat heeft Poetin in het verleden al duidelijk gemaakt in algemene zin.  Uiteindelijk gaat ook politiek meespelen in het strafrechtelijk proces, en komen geopolitieke redenen en handelsbelangen boven drijven, onze bloemen moeten geëxporteerd worden, zodat ze in de Oekraïne jaarlijks in een veld in Oost-Oekraïne gelegd kunnen worden ter nagedachtenis aan de slachtoffers.