FraLa - Zal Poetin 6.2 op de schaal van Richter halen?

Of hij op basis van de bevindingen van het Joint Investigation Team (JIT) over de toedracht van de ramp met MH 17 zodanig gaat beven dat de aarde mee beeft, meen ik te mogen betwijfelen. Hij is in tal van situaties aalglad gebleken, maar een sidderaal is het volgens mij niet. En ik zie noch hem, noch het Russische volk trillen als espenbladen, omdat er morgen een kamerdebat in Nederland gaat plaatsvinden. En of er nu in Nederland, in Europees verband of in de Verenigde Naties met bestraffende vingertjes naar Rusland wordt gewezen, zal de meeste Russen worst dan wel borsjtsj zijn.

In theorie zal een Europese of wereldwijde boycot van Russische producten daar tot een fors aanhalen van de broekriem kunnen leiden. Hier gaat de broekriem dan juist een tandje losser in verband met het dragen van extra kleding. Het aardgas uit Rusland is immers ook een Russisch product. Tal van landen zullen ook eerst eens even kijken hoe hun handelsbalans met Rusland eruit ziet en dat zal soms betekenen dat een land het zich domweg niet kan permitteren om zelfs maar bestraffend te kijken. En daaraan helpt helaas geen lieve vader en moeder en evenmin het terugroepen van onze ambassadeur uit Moskou. Dat laatste wordt dan weer mogelijk ‘beantwoord’ met het terugroepen van hun ambassadeur uit Den Haag. En wie beeft en siddert er dan? Bedrijven die veel handel drijven met Rusland!

Wie denkt dat het allemaal reuze mee zal vallen en dat Rusland de daders van het neerschieten van MH17 op een presenteerblaadje zal aanreiken, zou ik willen adviseren zich in te schrijven voor de verkiezing “optimist van het jaar”.

Het zal de diverse fractieleiders en andere liefhebbers van ‘stevige taal’ er niet van weerhouden om zich morgen weer eens (tijdelijk) lid te laten maken van de club van  “ferme jongens en stoere knapen”. En omdat zij waarschijnlijk zelf ook wel weten dat zij daarmee bij Poetin geen deuk in een pak boter slaan, beschouw ik dit toch enigszins als politiek bedrijven over de hoofden heen van de slachtoffers en de nabestaanden van deze ramp. Het Kamerdebat van morgen acht ik dus net zo zinvol als het deuken slaan in een pak boter. Daar zit ook niemand op te wachten. Een “open brief” van de nabestaanden (mede namens de slachtoffers) aan het Russische volk levert via ‘druk van binnenuit’ mogelijk zelfs meer resultaat dan de spierballentaal van Nederlandse parlementariërs.

Begrijp mij goed. Ik ben persoonlijk best bereid een extra trui aan te trekken deze winter als daardoor de verantwoordelijken voor deze tragedie berecht kunnen worden. Maar ik ben bang dat handelsbelangen, gebrek aan solidariteit en niet te vergeten de Amerikaanse presidentsverkiezing roet in het berechtingseten gooien. De oppositie zal Rutte (dan wel diens plaatsvervanger) wel vragen hoe het ook al weer zat met die onderste steen zit die boven moest komen. Het antwoord zal wel iets zijn in de geest van: “Die ligt naast het dossier van  het Oekraïne-referendum.”