FraLa - Schoon schip en Hollandse nuchterheid

Zo kort voor de aanvang van 2017, met de verkiezingen in maart, is het wel geinig om alvast eens te filosoferen over de theoretische mogelijkheid dat Geert Wilders in het torentje komt te zitten.

In navolging van Trump zal hij wel met een plan komen om langs de gehele grens huizen te bouwen, zodat niemand meer ongezien ons land kan binnenkomen. In een groot deel van Limburg is het bouwen van huizen langs de grens technisch weliswaar mogelijk, maar om economische redenen zal Zuid Limburg verkocht worden aan België of Duitsland. Om nostalgisch persoonlijke redenen zal Venlo bij Nederland blijven behoren.

De grote, doorgaande snelwegen vormen de enige onderbreking van de huizenrij. Deze doorgangen zullen door de marechaussee worden bewaakt.

Hazeldonk aan de A16 zal worden aangewezen als centrale toegangspoort voor potentiële asielzoekers. Nieuwkomers dienen zich via een kooi met tijgers naar het loket te begeven waar zij hun aanvraagformulier kunnen afhalen. Verzuimt men het formulier af te halen, of wordt men daarbij gehinderd door een hongerige tijger, dan kan er van een asielaanvraag geen sprake zijn. De Partij van de Dieren, die tegen deze maatregel had gestemd, heeft nu een amendementsvoorstel ingediend om verplicht te stellen dat de route door de kooi naakt wordt afgelegd, omdat de tijgers teveel last van indigestie zouden krijgen door alle naar binnen gewerkte kledingstukken. Het is mogelijk dit schouwspel als toeschouwer te volgen, maar daarvoor dient men lid te zijn van de PVV. De tribune bevat dus slechts één zetel.

Na inlevering van het aanvraagformulier krijgt de asielzoeker toegang tot een grote zaal. Daar krijgt hij/zij de opdracht met behulp van een grote baal staalwol een auto te breien. Na voltooiing daarvan volgt transport naar de inburgeringsruimte. Alvorens deze te betreden wordt aan mensen met een wat donkerder huidskleur uitgelegd dat dit veroorzaakt wordt door de hoeveelheid pigment.  Vervolgens krijgen ze de vertaling van het Engelse woord “pig”.

De inburgeringsruimte ziet er uit als een halve bol. Het gebouw is dubbelwandig en volkomen geluid- en lichtdicht. Apparatuur met een GPS-functie en kompassen dienen te worden ingeleverd, zodat op geen enkele wijze bepaald kan worden waar het Oosten (en Mekka) is.

Mensen, die zich niet aan de inburgeringsvoorschriften houden of anderszins ongepast gedrag vertonen, kunnen gedwongen worden seks te hebben met een kameel. Als dit na verloop van tijd een leuke aanwinst voor Artis oplevert en een toeloop van toeristen uit de gehele wereld, is de strafmaatregel daarmee ten einde. Wie dit niet als straf ervaart, of zelfs wel lekker vindt, zal naar het land van herkomst worden teruggestuurd.

De Minister van Buitenlandse Zaken krijgt als belangrijkste taak de verspreiding van het gerucht dat uit betrouwbare bron is vernomen dat Allah problemen heeft met de aanvoer van maagden en dat zelfmoordacties momenteel geen zin hebben.

Op basis van hetgeen ik soms lees en hoor, zijn er inwoners van dit land die verwezenlijking van het bovenstaande ten zeerste zullen  toejuichen. Toch verdient het aanbeveling de typisch Hollandse nuchterheid te hanteren om enig logisch nadenken bij deze lieden te bevorderen. Het zal volkomen helder zijn dat terroristen met islam-roots een veel sterkere voorkeur voor het plegen van aanslagen in Nederland zullen krijgen als een moslimhater als Wilders het hier voor het zeggen krijgt. Dus als u meer aanslagen in Nederland wenst, stemt u op de PVV.

Mocht er een aanslag in Nederland komen, dan is dat uiteraard de schuld van Rutte met zijn ‘pleur zelf op’-opmerking. Zijn er teveel rode vuurpijlen met oudjaar, dan is dat de schuld van Asscher. Zijn het er te weinig dan dient men richting Roemer te wijzen en onvoldoende groen vuurwerk is te wijten aan Jesse Klaver en desnoods aan Tofik Bibi. Is de hemel bewolkt en niet mooi donker dan hebben we dat aan Sylvana Simons te danken. Of aan Brussel. Of aan de Euro. Of aan het Verdrag van Schengen. Wat er ook gebeurt, het is nooit de schuld van ………….