Rikus Spithorst - Rot op met je 555

Best sympathiek, die hulpacties via giro 555. Zodat we weer onze aflaat kunnen kopen. Zodat we weer borstklopperig kunnen twitteren hoeveel we hebben gestort. Zodat we als BN’er in een of ander woestijnland kunnen laten zien hoe mager de armpjes van de lokale hongerkindjes zijn.

Ja, ik ben beslist voorstander van dit soort hulpacties. Maar dan wel alleen als er écht een ramp is gebeurd. Een tsunami. Een verschrikkelijke aardbeving. Zulk soort verschrikkelijke rampen, waartegen we als nederige schepsels totaal weerloos zijn. Help mensen dan om hun bestaan weer op te bouwen. Zorg dat ze niet verhongeren of verdorsten.

Maar wanneer honger en dorst worden veroorzaakt door wanbeleid of burgeroorlog, dan ligt dat anders. Het is al heel lang prima technisch mogelijk om iedereen, waar dan ook, te voeden. Maar in landen als Sudan lukt dat niet omdat men zich bezighoudt met een burgeroorlog en ernstige corruptie. En dat probleem kan niet worden opgelost met balen graan, ontsmettingspillen en medicijnen die in loodsen staan te verpieteren omdat de krijgsheren in de regio de doortocht verhinderen. Dat probleem kan niet worden opgelost met balen graan, ontsmettingspillen en medicijnen die onderweg in verkeerde handen vallen. Dat probleem kan niet worden opgelost met balen graan, ontsmettingspillen en medicijnen die niet op de juiste plek kunnen worden afgeleverd omdat de meereizende hulpverleners worden vermoord.

“Maar geen hulp sturen, dat is echt heel verschrikkelijk voor al die mensen die een hongerdood dreigen te sterven”, lees ik in de krant. Klopt. Dat ís ook verschrikkelijk. Maar die emotionele chantage houdt de verschrikkelijkste regimes in stand in landen als Zuid-Sudan. Noord-Korea en allerlei Midden-Afrikaanse schurkenstaten. Kwalijke regimes kopen wapens in plaats van voedsel, en wij geven op basis van een eindeloze reeks hulpacties de hongerende bevolking te eten.

Wanneer een volk wordt getroffen door dorst en hongersnood en de regering van dat land niet bereid of in staat blijkt om zijn onderdanen behoorlijk te voeden en te laven, dan dient er wat anders te gebeuren dan het opsturen van de volgende baal rijst of de volgende pallet melkpoeder. Dan dient de regering zijn scepter aan de wilgen te hangen of desnoods door een internationale legermacht te worden afgezet. Dan sturen we wat mij betreft geen graan en ook geen zuiveringspillen voor het reinigen van slecht water. Dan sturen we wat mij betreft militairen en ingenieurs om in zo’n land orde op zaken te stellen. We ontwapenen de corrupte regering en de strijdende stammen of bevolkingsgroepen, en we stellen een deugdelijke interim-regering aan, die wordt geleid door een buitenlandse zaakgelastigde in de vorm van een hoge VN-functionaris. Wanneer de infrastructuur qua voeding, water, landbouw en veeteelt op orde is en de burgers weer veilig over straat kunnen, schrijft die interim-regering eerlijke en democratische verkiezingen uit, op basis van een nieuwe grondwet die bevoorrechting van welke groep dan ook uitsluit.

En dáár wil ik dan best een paar tientjes voor storten, te zijner tijd.