Moslimama - Kinderlokker Shezad Hemani

Van kinderen blijf je af. Dat is een veelgehoorde uitspraak in de beschaafde wereld. In de Moslimgemeenschap waar mijn roots liggen, is die opvatting -indachtig het voorbeeld van Mohammed-de-woestijnpedofiel- veel minder in zwang. Een triest bewijs daarvan werd vanmorgen geleverd door Shezad Hemani.

Shezad Hemani gaf drie mannen opdracht, zijn dochtertje uit het huis van haar moeder te ontvoeren. Een weerloos gezin werd om 8 uur in de ochtend bruut overvallen door het drietal. Het weerloze gezin had geen schijn van kans, en de tweejarige Insiya werd meegenomen.

Zo doen ze dat, mijn Islamitische broers en neven. In een cultuur waar geweld wordt verheerlijkt en respect voor vrouwen en kinderen totaal ontbreekt.

Ik heb het echt heel erg te doen met Insiya. Met haar moeder. Met de andere betrokkenen. Ik huil bittere tranen. Van verdriet. Van schaamte over mijn volk. Van woede. Ik bid tot God. Niet tot die verzonnen nepgod Allah, die is bedacht door de pedofiele woestijnprofeet Mohammed-de-kinderneuker, maar tot de God van de Christenen en de Joden. Tot de God wiens volkeren niet moordend, verkrachtend en plunderen over de wereld trekken.  Ik bid tot de God van de weldenkenden, om hem te smeken, Insiya weer veilig bij haar moeder terug te brengen.

Want zo niet, dan wordt kleine Insiya over een jaar of zes op de markt in Sarayian, Marrakesh of  Alfaj Alkaremi voor een paar tientjes verkocht aan een vrome zestigjarige Moslimman.