Rikus Spithorst - Roeptoeter namens FNV-spoor


Ik houd er erg van om discussies over het wel en wee van het Nederlandse Openbaar Vervoer namens de Maatschappij Voor Beter OV te voeren op grond van argumenten, en speel daarbij liever op de bal, dan op de man. Met tegenzin maak ik hierop vandaag een uitzondering.

John Martens is machinist bij de NS en daarnaast is hij actief binnen FNV-Spoor. Hij uit op Twitter regelmatig felle kritiek  op de standpunten die Voor Beter OV inneemt. Prima. Maar op uitnodigingen om het er bij een kopje koffie eens over te hebben, gaat hij niet in. Dan worden luidruchtige commentaren op Twitter gedegradeerd tot populistische ketelmuziek.

Jammer dat de heer Martens daarbij regelmatig de plank volkomen mis slaat. Voor Beter OV maakt zich sterk voor een meer lijngebonden inzet van rijdend personeel. Niet elke dag dezelfde route, maar wel binnen een werkdag. Martens haalt een wel heel bijzonder tegenargument van stal. Gisteren, toen ons land werd geplaagd door zware windstoten, reed de IC-direct niet tussen Rotterdam en Breda. John Martens zei daar op Twitter dit over: “En de treinen bleven gewoon rijden. Behalve op het baanvak waar lijnsgebonden wordt ingezet. De HSL. Ben de lobby @rikusspithorst -> #telegraaf -> #VVD -> #CDA over mijn werk een beetje zat. #plaatmeteenkras”. Martens heeft het mis.

De reden dat de IC-Direct tussen Rotterdam en Breda was geschrapt, ligt in het feit dat de ”hoge” Moerdijkbrug bij zware windstoten niet mag worden bereden. Het uitvallen van de IC-Direct heeft niets, maar dan ook werkelijk niets te maken met personeelsroosters. Kortom, de heer Martens lult uit zijn nek. Willens en wetens kraamt hij onzin uit. Arme vakbond. Arme NS. Arme reiziger.

Dat de heer Martens klinkklare onzin uit de kast haalt in pogingen om, ja, om wat eigenlijk, is beschamend. Hij bewijst daar niemand een dienst mee. Hij maakt zichzelf en FNV-Spoor belachelijk en is de nekslag voor de geloofwaardigheid van ieder argument van de zijde van het personeel inzake discussies over een robuustere personeelsinzet. Maar dat zie je wel vaker: als iemand weet dat zijn argumenten niet deugen, sleept hij de grootst mogelijke flauwekul erbij in een wanhoopspoging, het debat alsnog te laten kantelen.

De FNV verdient betere actieve leden. De NS verdient beter personeel. Niemand is gebaat bij luid klinkende holle vaten. Met uitsluitend lawaai maken op basis van onware argumenten, in plaats van een serieus gesprek aan te gaan, draagt John Martens bij aan het beeld dat veel reizigers hebben bij het NS-personeel. Luie sodemieters die liever met hun Sudoku in de kantine of de Eerste Klas zitten, in plaats van op een behoorlijke manier hun werk te doen. Met vrienden als John Martens heeft het NS-personeel geen vijanden meer nodig.