Driek Oplopers - Stichting Imbeciel Onderwijs SIO

Een bevolkingsgroep waarbinnen door inteelt veroorzaakte zwakzinnigheid veelal de boventoon voert. Juist. De Mohammedanen. De aanhangers van een geschifte woestijnpedofiel, voor wie kind noch geit veilig was. Wilden een haatschool beginnen, nadat ze als bestuurders eerder schuldig waren aan het door de Onderwijsinspectie wegens een totaal gebrek aan onderwijskwaliteit sluiten van de vorige haatschool.

Maar zelfs binnen die gemiddeld dus wat achterlijke bevolkingsgroep heb je nog weer extra dieptepunten. Zoals het bestuur van SIO. Stichting Imbeciel Onderwijs.  Met in het bestuur een tijdje een overtuigd ISIS-aanhanger, die pas werd heengezonden toen daar gesodemieter van kwam. Een school in oprichting die niets moet hebben van onze op Westerse leest geschoeide samenleving, maar wél een beroep wenst te doen op onze op Westerse leest geschoeide subsidie. Of de op Westerse leest geschoeide belastingbetraler die haatschool even wil betalen…

Nee dus. Sander Dekker weigerde terecht de subsidie. Dus verstuurden de achterlijke Islamietjes van SIO een persbericht. Met daarin deze zin: “Pathologische leugenaar Sander Dekker kan met zijn laster en voorgenomen besluit tot weigering van bekostiging de boom in.” Ik heb in mijn bestaan heel wat persberichten gezien, en er ook heel wat geschreven. Maar een zin als deze, waarin een bewindspersoon regelrecht wordt geschoffeerd? Nog nooit gezien. Kijk, dan laat je je wel kennen, ten overstaan van de buitenwereld.

Sander Dekker heeft volkomen gelijk met zijn weigering. Niet in de laatste plaats omdat SIO niet wil meewerken aan een toets door de Onderwijsinspectie.  Die subsidieweigering kan, als het om Islamitisch onderwijs gaat, overigens met een standaardbriefje. Want zijn de woorden “Islamitisch” en “onderwijs” niet per definitie een onmogelijke combinatie?


Naschrift:
Op 26 juli 2017 besliste de Raad van State dat Amsterdam de school moet
toestaan. Best bijzonder: een instelling die zich keert tegen de Westerse waarden (en dus ook tegen onze wetten) doet wél een beroep op diezelfde wetten als dat even goed uitkomt.
D