Rikus Spithorst - Erdogan, groots staatsman strijdt voor vrije meningsuiting

Sorry. Ik ben de tel kwijt. Van het aantal op last van de fascistische psychopaat Erdogan vastgezette journalisten. Sorry. Ik ben de tel kwijt van het aantal door de Turkse president gesloten radio- en televisiezenders. Sorry. Ik ben de tel kwijt van het aantal door Erdogan in zijn land verboden dag- en weekbladen. Sorry. Ik ben de tel kwijt van het aantal op verzoek van Erdogan in Turkije onzichtbaar gemaakte Twitter-accounts. Sorry. Ik ben de tel kwijt van het aantal personen dat wegens kritiek op de onfeilbare leider Erdogan op last van het Turkse consulaat in Rotterdam bij de Turkse regering is verlinkt door Turkse NSB’ers-nieuwe-stijl.

Maar dit alles betekent nog niet dat de Turkse regering zicht niet ten volle inzet voor de vrijheid van meningsuiting. Integendeel. Vrijheid van meningsuiting is immers een groot goed, dat te vuur en te zwaard verdedigt dient te worden. Ik waardeer dat streven van Erdogan en zijn geestverwanten dus in zeer hoge mate, zoals u zult begrijpen.

Daarom ben ik het dus ook van harte eens met het protest dat de Turkse regering heeft afgegeven naar aanleiding van het Duitse verbod om bij een demonstratie president Erdogan via een rechtstreekse beeldverbinding zijn aanhangers toe te spreken. Want, zoals gezegd, vrijheid van meningsuiting gaat boven alles. Wel mooi dat die Turken mogen demonstreren, trouwens. De consequente lijn van de Duitse regering juich ik toe. De fascisten van Pegida mogen demonstreren, en de fascisten van de Erdogan-kliek eveneens. Prachtig.

En zeg nou zelf: die meneer Abou Jahjah heeft volkomen gelijk. De kritiek op de heer Erdogan stoelt niet op het door hem gevoerde politieke beleid, maar berust enkel en alleen op het feit dat de heer Erdogan Moslim is. Klopt. De geschiedenis herhaalt zich, sla de geschiedenisboekjes er maar op na. Kritiek in de jaren-30 op de Duitse politicus Adolf Hitler was ook uitsluitend gestoeld op het feit dat de heer Hitler vegetariër was: de kritiek op zijn optreden was destijds slechts ingestoken door vertegenwoordigers van de vleesverwerkende industrie.

Kortom, de heer Recep Tayyip Erdogan zal de geschiedenis ingaan als een groots, maar verguisd, staatsman. Daar kunt u in Turkije ieder tijdschrift op naslaan.