4 februari 2022

  Rikus Spithorst - Ambtelijke corruptie van Halsema

Femke Halsema. U weet wel, die hypocriete GroenLinks-heks. Die burgemeester die niemand wilde, terwijl ze eerder beweerde een terugkeer in de politiek volstrekt niet te ambiëren.

Ze kwam weg met het toestaan van een demonstratie op de Dam in coronatijd omdat ze het eens was met de inhoud. Het feit dat haar zoon liep te zwaaien met een illegaal wapen, dat notabene in de ambtswoning werd bewaard: geen probleem.

Inmiddels is wel duidelijk, dat Femke haar goede vriend Lennart Booij een paar ton heeft toegestopt. Illegaal. Uit de gemeentekas. Voor klussen rond het aanstaande 750-jarig jubileum van de stad. Een cadeautje waarvoor ze de verplichte Europese aanbesteding omzeilde door te stellen dat het om een afspraak van slechts een jaar ging om vervolgens stiekem er een jaartje aan vast te plakken. En erger nog, het document waarin dat stond werd achtergehouden in een WOB-procedure.

Hoe zit dat eigenlijk, met Femke en Lennart? Lennart is een van de mensen die Femke met raad en daad bijstond toen ze solliciteerde naar de burgemeestersfunctie. Hiervoor is hij nu dus rijkelijk beloond. Hij hoeft het illegaal verkregen geld ook niet terug te betalen. Want hij had niks fout gedaan, aldus Femke Halsema, gisteravond in de gemeenteraad. Moet je als bijstandstrekker mee aankomen. Gemeente maakt een fout, dan mag jij terugbetalen. Maar Lennart dus niet. Die wordt dus illegaal betaald voor een aan de persoon Femke Halsema bewezen dienst.

Halsema maakt zich dus schuldig aan valsheid in geschrifte (wegmoffelen van een belastend document in een WOB-procedure) en aan ambtelijke corruptie (in ruil voor een bewezen dienst toestoppen van veel geld). Hoog tijd voor aangifte.