Harold International - London Bridge: genoeg is genoeg

Zó ingewikkeld is het niet. In het Verenigd Koninkrijk hebben de veiligheidsdiensten zo’n 3.000 potentiele terroristen in het vizier, en gaat de aandacht verder nog uit naar ongeveer 20.000 mensen die qua gedachtengoed tegen het verheerlijken van slachtpartijen aan schurken.  Maar ja, in een rechtsstaat zijn we zeer terughoudend met het preventief interneren van mensen. Het gevolg van deze rechtsstatelijke correctheid? Drie haatbaarden doodden gisteravond in Londen zeven onschuldigen en verwondden 50 anderen. De derde Islamitisch-terroristische aanslag in Groot Brittannië in korte tijd. Daar sta je dan, met je rechtsstaat.

Veel mensen zeggen dat het hanteren van strengere maatregelen zoals internering zonder uitvoerig gevoerd strafproces betekent dat we afscheid nemen van onze beschaafde manier van leven. Dat is natuurlijk een ernstige vergissing. Door heel Europa worden laffe massaslachtingen aangericht, maar niet zomaar door iedereen.  Steeds opnieuw zijn het Mohammedanen die onschuldige westerlingen uitmoorden.

Laat alle West-Europese landen alle potentiele terroristen en hun aanhangers preventief interneren. Dat zou een prima aanpak van het haatbaardenterrorisme zijn. Immers, mensenlevens wegen per definitie zwaarder dan burgerrechten voor degenen die ze niet eens verdienen. En om nog even terug te keren naar het bovenaangehaalde Britse voorbeeld: die 3.000 haatbaarden worden berecht en indien schuldig ook zwaar bestraft, de overige 20.000 idioten mogen kiezen: of geïnterneerd blijven, of uitreizen naar een door de autoriteiten aan te wijzen land buiten Europa. Om nooit meer een voet binnen Europa te zetten.

Wat zegt u? Hebben de terroristen dan hun zin omdat wij afstand nemen van onze manier van leven, van onze beschaving, van onze burgerbescherming? Nee hoor, aan de burgerrechten van de West-Europese bevolking verandert niets, en er wordt dus ook geen afstand genomen van “onze” manier van leven; slechts de aanhangers van een bespottelijk extremistische uitleg van de Koran, die zelf tegenstander zijn van burgerrechten en bescherming van het individu, leveren de luxe van dit veilige bestaan in. Maar daar is niets aan verloren. Helemaal niets.

Dus alle extremistische moslims en hun meelopers uit de samenleving, en wij vrolijk verder met onze beschaafde, sociaal rechtvaardige en veilige manier van leven. Zó ingewikkeld is het niet.