FraLa - Perschef

Het lijken spannende tijden te gaan worden. De mij misselijk makende olievlek van het ongebreideld optimisme dreigt zich nu uit te breiden naar elke provincie, elke stad en elk dorp. Wel een wat vreemd hoppende olievlek, want kameraad Wilders vindt twee of drie plaatsen per provincie voorlopig genoeg.  

Maar als aan zijn oproep om gemeenteraadslid te worden gehoor wordt gegeven, kunnen alle dorpen, steden enzovoort weer aan Nederlanders terug worden gegeven.  Daar wordt de PVV-aanhang echt blij van. Dat er, net als in Almere en Den Haag, voor deze nieuwe gemeenteraadsleden slechts een rol aan de zijlijn zal zijn weggelegd, mag de pret niet drukken. Ik heb het bange vermoeden dat de meeste PVV-stemmers niet eens weten dat gemeenteraadsleden in principe slechts een controlerende taak hebben. Ik gebruik in voorgaande zin niet voor niets het woord “meeste”, want ik wil echt niet beweren dat alle PVV-stemmers dom en ongeletterd zijn. Een gevoel dat mij niettemin toch bekruipt als ik in de AD-Nieuwsbrief de commentaren op bepaalde gebeurtenissen lees. Het is niet te hopen, maar het is dus absoluut mogelijk dat deze commentatoren, die duidelijk PVV-sympathisanten zijn, zich straks als kandidaat-gemeenteraadslid bij Geert melden. Geert moet natuurlijk hoogst persoonlijk waken voor het gevaar van de zoveelste uittreding en het beginnen van een één- of tweemansfractie.

Ik zie zo’n gesprek helemaal voor me.

Geert: Kunt u de motivatie voor uw kandidaatstelling nader preciseren?

Kandidaat: Huh?  Wat bedoel u?

Geert: Vertel mij alsjeblieft waarom je gemeenteraadslid wilt worden.

Kandidaat: O. Gewoon, omdat ik vin dat er beter geluistert mot worde naar de gewone man.

Geert: Juist. En jij bent zo’n gewone man. Wat doe je voor een soort werk?

Kandidaat: Ik zoek scharreleien.

Geert: Pardon?

Kandidaat: Ja bij een boer die uitloopkippe hep. Niet so één met een legbatterei.

Geert: En hobby’s?

Kandidaat (grijnzend): Ik ben perschef bij K.L.O.T.O.

Geert: Kloto?

Kandidaat: Ja, onze sportklup. Keihard Lope Om Te Overwinne.

Geert: OK. En als perschef doe jij de voorlichting?

Kandidaat: Nee geintje. Ik ben verantwoordeluk voor de sapsentrifuge. Sju en smoezies make.

Lijkt mij geen kandidaat die snel een eigen fractie zal beginnen. En als hij in Hutjemutjeveen woont, kan hij misschien samen met de kandidaat van “Dorpsbelang” een college vormen en dan kunnen we daar gaan kijken hoe dat teruggeefproces precies gaat verlopen.