Driek Oplopers - Fatsoensrakker Wilders

Best een fatsoensrakker, die Geert Wilders. Weet u nog? Dat hij eiste dat een cartoon van de website joop.nl zou worden verwijderd? Het ging om een cartoon naar aanleiding van Geerts voorstel om tuigdorpen in te richten. Op die cartoon is een rij personen te zien, voorzien van een bruin T-insigne, die wachten naast een afrastering bij de ingang van een douche.  Geert vindt die cartoon “walgelijk”, en eiste van joop.nl dat die cartoon werd verwijderd, op straffe van boycot van een VARA-televisieprogramma.

Heel mooi dat Geert pal staat voor fatsoen en goede smaak.

O, wacht.

Vandaag Twitterde Geert Wilders een falsificatie. D66-voorman Pechtold neemt deel aan een demonstratie van Sharia-aanhangers. Gefotoshopt. Volkomen terecht werd dat door Pechtold niet geaccepteerd. Fatsoensrakker Wilders vindt nu dat “drama queen” Pechtold zich niet zo moet aanstellen.

Raar.

Als een duidelijk satirische afbeelding ten nadele van Geertje is, schreeuwt hij moord en brand. Want walgelijk. Maar wanneer die platschedelige imbeciel het nodig vindt om een ánder te schofferen, dan mag alles. Vindt Geert. En, zoals gewoonlijk, weigerde Geert, nadat hij op Twitter een hoop onrust had aangericht, de serieuze journalistiek te woord te staan. Feitelijk verschilt Geert in niets van allerlei zogeheten tuigvloggers.

Ik ben zo waanzinnig benieuwd of Geert Wilders ook zo dapper en ferm in zijn optreden zou zijn, als hij niet zou kunnen rekenen op permanente beveiliging, waarvan de kosten overigens worden opgehoest door Henk en Ingrid. En door u. En door mij. Wilders, die het steeds heeft over profiteurs (ik hoor het hem gewoon zeggen: “Pgofiteugs”), maar onderwijl zelf parasiteert op de portemonnee van de belastingbetaler.

Ik ken een oud verhaal over de Amsterdamse politie. De eigenaar van een parkeergarage, die als lid van de Amsterdamse penoze erg veel rottigheid op zijn kerfstok had, werd vermoord. De politie heeft toen erg weinig moeite gedaan om die zaak op te lossen. Op grond van de persoon van het slachtoffer. Want daar was immers niets aan verloren. Ik vind dat het de hoogste tijd wordt om de beveiliging van Geert Wilders stop te zetten. Om dezelfde reden. Als het mis zou gaan: niets aan verloren, die Wilders, die zich keer op keer schuldig maakt aan uitlokking en feitelijk zijn beveiliging misbruikt om dingen te flikken waarover u en ik ons nog wel drie keer achter de oren zouden krabben.

Loopt Wilders dan een veiligheidsrisico? Daar heeft hij het dan zelf naar gemaakt. Temeer daar hij met zijn gefalsificeerde foto wel Alexander Pechtold aan soortgelijke risico’s blootstelde. Pas toen een golf van verontwaardiging opstak, erkende Geertje dat het een fotoshop was. Niet eerder.