7 februari 2022

  Rikus Spithorst - Zinloos stilteprotest

Aandoenlijk. Twee vrouwen uit de door schiet- en steekpartijen, ramkraken en bomaanslagen geteisterde achterstandswijk Amsterdam-Osdorp hebben een stilteprotest georganiseerd. Tegen geweld. Zo lief. Niet dat iemand van de geweldplegers zich daar ook maar íets van zal aantrekken, maar toch.

Onbedoeld leggen de organisatoren de vinger op de zere plek. Ze beogen vrede en vriendschap te brengen, maar wijzen wel aan, wat het werkelijke probleem is. Ze willen “Meer verbinding tussen de verschillende bevolkingsgroepen.”. En dáár zit hem nu net het probleem: verschillende bevolkingsgroepen. Want juist bepaalde bevolkingsgroepen veroorzaken de ellende in Amsterdam Nieuw-West. Met name Turken en Marokkanen.

Voor een groot deel van die bevolkingsgroepen zit het wel goed, qua verbinding. De vriendelijke Marokkaanse winkelier. De aardige Turkse doktersassistente. Niets mis mee. Maar deze bevolkingsgroepen kennen ook een enorme oververtegenwoordiging van drugshandelaren, straatrovers, messentrekkers. Allemaal tuig dat zich niets gelegen laat liggen aan vriendelijke stilteprotesten, bossen bloemen of belerende aanplakbiljetten.

Terwijl er schattige acties in het kader van de gewenste verbroedering worden gehouden, worden échte oplossingen gedwarsboomd. Gerichte politie-aanpak tegen overlastgevende groepen, gerichte wapencontroles, dat alles wordt verhinderd onder het mom van vermeend racisme. Nee, we moeten meer oude dametjes met rollators controleren op het bezit van vuurwapens, terwijl we Mo en Driss ongecontroleerd laten voorbijlopen.

Dus gaat de door vertegenwoordigers van met naam en toenaam bekende bevolkingsgroepen massaal gepleegde straatterreur gewoon nagenoeg ongestoord verder.

Daar sta je dan, met je stilteprotest en je bosje bloemen.