7 nov 2014

   Pasquali - Bij Pauw 2

Eigenlijk had ik er niets meer over willen zeggen. Als columnbakker twee stukjes over hetzelfde onderwerp, dat leek me wel genoeg. Maar toen ik woensdagavond de voorzitter van de raad van toezicht van het betreffende verpleeghuis bij Jeroen Pauw (uitstekend op dreef) haar hooghartige verdediging van de wantoestanden hoorde brabbelen steeg het bloed weer naar mijn kaken.

Heleen Dupuis met de bekakte intonatie van het oude corpslid dat al heel vroeg in een vat medium sherry is gekukeld wilde niet in discussie met Jan Slagter, Renske Luyten en Wouke van Scherrenburg. Dat zou een welles/nietes spelletje worden en daar had ze als karikatuur van een welfare regentes uit de vijftiger jaren geen behoefte aan.
Kom dan niet, zou ik zeggen, of sterker nog: redactie weiger haar. Pauw is een programma van hoor en wederhoor, dat heet in gewone mensentaal discussie.

Welke overweging rechtvaardigt het bieden van een uitzonderingspositie aan een beparelkettinkt specimen van juist die bestuurslaag die verantwoordelijk is voor de afstandelijke en harteloze behandeling van ouderen in verpleegtehuizen?

Pauw legde haar het vuur aan de schenen, Slagter implodeerde op de achtergrond, Luyten vertrok haar gezicht in afgrijzen, Van Scherrenburg zond dodelijke blikken. Dit zijn de mensen aan de top. Eens per jaar op de werkplek tijdens de nieuwjaarsreceptie, even langs een paar bewoners. 'Goh wat heeft u een gezellig uitzicht'  obligaat toespraakje, vergadering vol hamerstukken, afgerond met een dineetje en thuis voor de haard in het weldadige besef goed te doen voor 'je mensen'.

En het verhaal Ben Oude Nijhuis en De heer Van Rijn? 'Beeldvorming meneer, het is ook wat om op je oude dag in die situatie verzeild te raken, veel emotie, verdriet, drama dat vertroebelt de blik van de klagers. En ach 30 miljoen reserve, dat hebben meer huizen hoor.'

Een bizarre vertoning die nog lang op het netvlies blijft branden.
Gelukkig laat de oude klokkenluider zich de mond niet snoeren. Hulde!

Klik
hier om te reageren of reacties van anderen te lezen.