Rikus Spithorst - “Verzopen kansenparel”

Eigenlijk wilde ik een stukje schrijven over dat zo’n Syrische jongen in een Venloos zwembad gewoon had moeten doen wat de badmeesters zeiden. Dan was hij niet verdronken. Een stukje over dat de Nederlandse Zwembond de plank lelijk heeft misgeslagen met zijn oproep om alle asielzoekers zwemles te geven, omdat er niets mis is met de instructie om als je niet kan zwemmen niet in de rivier te springen en in zwembaden je te beperken tot het pierenbadje. Ingewikkelder is het niet. En bovendien weet ik wel betere manieren om ons belastinggeld te besteden. Denk aan het achterblijven van uitkeringen en pensioenen bij de inkomensontwikkeling van degenen die nog wél jong en gezond zijn. Of allerlei nutsvoorzieningen die steeds schraler worden.

In zo’n stukje had ik mijn woorden zorgvuldig moeten en willen kiezen. De aanleiding is immers de trieste verdrinkingsdood van een zestienjarig knulletje, en bij zo’n tragische gebeurtenis past een voorzichtige woordkeuze. Maar het debat over de verdrinking en het nut van zwemles voor iedere asielzoeker is al verpest. Het gaat niet meer over de inhoud, maar over de toon.

Nu heb ik het genoegen om hoofdredacteur te zijn van een website die duidelijke taal niet schuwt, en er ook niet voor terugdeinst om waar nodig te kiezen voor een harde toon. Incompetente directievoorzitters, graaiende politici, hypocriete goedpraters van wangedrag waarin hun bevolkingsgroep is oververtegenwoordigd en treitervloggers: allemaal worden ze door mijn collega-columnisten en mijzelf verbaal stevig aangepakt. Daar is naar mijn mening niets mis mee.

Maar daar zit wél een grens aan. Een grens die vandaag door het schorem van fascistenomroep PowNed mijlenver is overschreden. Iets over een “kansenparel” die “de dag van zwembadbezoekers heeft verpest”, omdat het zwembad werd gesloten, en dat is “leuk voor de overige zwemdadgangers”... Is PowNed een gevaar voor de openbare orde? Is het met belastinggeld subsidiëren van dit addergebroed niet zeker net zo slecht als het financieren van zwemles aan de asielzoekers in ons land?  Oordeelt u zelf: