8 dec 2014

   Rikus Spithorst - Huges moet aan de slag

De NS is weer zo’n beetje terug bij af. Steeds meer mensen refereren volkomen terecht aan de onvoorstelbare puinhoop die Hans Huizinga en zijn voorgangers van de NS hadden weten te maken. Begin deze eeuw. Zo ongeveer geen trein reed op tijd, áls die al reed.

En moet je nou zien: het tekort aan rijvaardig materieel neemt bij de NS opnieuw alarmerende vormen aan. Ook vandaag kenden de ochtend- en middagspits een halvering van de Sprinterdienst op diverse trajecten. Reizigers beklaagden zich er volkomen terecht over, dat zij nu al geruime tijd dagelijks worden geconfronteerd met een halfuurdienst in plaats van een kwartierdienst en uitpuilende treinen, of zelfs wegens plaatsgebrek achterblijven op het perron. Daar sta je dan. Voor Piet Snot. Belangrijke forensenstations als Vlaardingen, Capelle Schollevaar en Gouda Goverwelle kunnen hierdoor hun belangrijke functie bij het in beweging houden van de mobiliteit van ons land (namelijk door veel spitsreizigers per trein een goed alternatief te bieden voor de auto) niet op een serieus te nemen wijze invullen. Want iedereen die zichzelf een béétje serieus neemt, laat zich niet als een hond behandelen.

Ik neem het de NS zeer ernstig kwalijk dat er blijkbaar onvoldoende is geïnvesteerd in het beschikbaar hebben van voldoende treinen. Niet in de laatste plaats omdat er geen omstandigheden zijn (zoals een plotselinge aanwas van nieuwe passagiers door externe omstandigheden) die een onverwachte extra materieelbehoefte veroorzaken. Dat de NS nu bij twee treinfabrieken een flink aantal Sprinters heeft besteld, is weliswaar mooi, maar komt blijkbaar een paar jaar te laat.

Waar de NS rond de eeuwwisseling zichzelf tot onderwerp van spot en hoon maakte door veel te weinig onderdelen in de werkplaatsmagazijnen voorradig te hebben, zodat een groot deel van de treinen onbruikbaar aan de kant stond, roept de NS dit wederom over zichzelf af. Te weinig treinen beschikbaar, en overigens ook te weinig rijdend personeel. Het komt steeds vaker voor dat treinstellen weliswaar meerijden in treincomposities, maar wegens gebrek aan voldoende conducteurs zijn afgesloten voor het reizigerspubliek.

Ik twijfel heel erg over wat ik nu van het beleid van de niet-meer-zo-heel-nieuwe NS-topman Timo Huges moet vinden. Het probleem van mensen op dat soort functies is, dat zij vaak worden afgerekend op de beleidsmatige fouten van hun voorgangers. En inderdaad, de NS knoeit van blunder naar blunder. Onder het bewind van de vorige NS-directie is onvoldoende vooruit gekeken, en zijn daardoor onvoldoende treinen besteld en is de personeelssterkte te krap bemeten. Dat is een probleem dat Timo Huges niet 1, 2, 3 kan oplossen. Maar aan de andere kant vraag ik mij wel af, of er niet toch te lang is geaarzeld door Timo Huges met het aanschaffen van nieuwe treinen en het werven van extra personeel.

Om het OV op peil te houden, is het belangrijk dat er steeds voldoende (nieuwe) reizigers van de diensten gebruikmaken. Want zonder reizigers ontbeert het OV de inkomsten die nodig zijn om een goede voorziening te bekostigen. En nee, de reiziger heet geen Gekke Henkie. Een schandalig wanproduct ruilt hij graag in voor wat anders. Het is niet voor niets dat onder het OV-publiek een oververtegenwoordiging is van bejaarden en armoedzaaiers: die hebben nu eenmaal geen auto. Maar om echt wat tegen de files te ondernemen, zal de NS alles op alles moeten zetten om reizigers te werven. Dat kan maar op één manier: zorgen voor een betrouwbare en comfortabele dienst. Want anders zal de aanwas van nieuwe klanten stilvallen en de uitstroom van de laatste, tegen beter weten in hardnekkig volhoudende, keuzereizigers nog verder toenemen. Daardoor drogen de inkomsten van de vervoerder op, en komen zowel de maatschappelijke functie als uiteindelijk het voortbestaan van het bedrijf in het nauw.

Huges moet aan de slag. Hard aan de slag, samen met zijn nieuwe reizigersdirecteur, zijn staf en al zijn andere medewerkers. Want de wittebroodsweken zijn voor die nieuwe spoorbaas nu echt wel zo’n beetje voorbij.

Klik
hier
om te reageren of reacties van anderen te lezen.