Rikus Spithorst - Keer ING-graaibankier Hamers de rug toe

Weet u nog, toen de eerst noodlijdende hogeprijzensupermarkt Albert Heijn zijn topman Anders Moberg een belachelijk hoog salaris bood over de ruggen van de Albert Heijn-klanten? Wat gebeurde er toen? Wat deden de klanten die zich niet langer als Malle Eppie willen laten schofferen ten faveure van een schofterig hoog salaris van Meneer De Supermarktdirecteur? Juist: klanten keerden Albert Heijn massaal de rug toe. En zo hoort het ook. Consumenten die meebetalen aan het belachelijk hoge salaris van directeuren moeten altijd de mogelijkheid hebben om met de voeten te stemmen.

Dat zou in de bankensector niet anders moeten zijn. Toch schijnt het oproepen tot een bankrun strafbaar te zijn. Dat is heel vreemd. Is de bankenklant dan een tweederangs consument?

Weet u nog, toen u vanmorgen op het nieuws zag dat de eerst noodlijdende hogeprijzenbank ING zijn topman Ralph Hamers een belachelijk hoog salaris bood over de ruggen van de rekeninghouders die nauwelijks rente krijgen en van wie de te betalen tarieven van hun betaalrekening de grootste stijger zijn? Wat zouden de klanten die zich niet langer als Malle Eppie willen laten schofferen ten faveure van een verdubbeling van het salaris van Meneer De Bankdirecteur tot een bedrag van  € 3.045.000 bij wijze van protest het beste kunnen doen? Juist: als ze slim zijn, dan keren zij de ING massaal de rug toe. Want zo hoort het. Zoals ik hierboven al schreef: consumenten die meebetalen aan het belachelijk hoge salaris van directeuren moeten altijd de mogelijkheid hebben om met de voeten te stemmen. Dat geldt voor een supermarkt, voor een telefoonmaatschappij en dus ook voor een bank.

Naar ik begreep, is overstappen van bank heel eenvoudig te regelen. Ik zeg: doen!


Naschrift:

Op 13 maart maakte ING, nadat vele duizenden klanten hun rekening hadden opgezegd, bekend dat de salarisverhoging van 50% voor topman Hamers wordt teruggedraaid.
Mooi om te zien dat ook bij banken de consument meer kan bewerkstelligen dan vaak wordt verondersteld.