Harold International - America’s First Prostitute

Read English translation below.

“Die wijven pak ik gewoon op hun bek. En ik grijp ze bij hun kut als ik daar zin in heb.” Daar zit je dan, als omhooggevallen rijkeluiszoon, met je praatjes ten overstaan van een TV-journalist die de microfoon nog niet had uitgezet. De groezelige opvattingen van een eersteklas hufter. Maar oordeel niet te snel: Donald Trump is een goed mens. Want hij neemt eerst een Smintje, zodat die wijven niet meteen dood neervallen van zijn rottetandenstank.

Zelfs zijn running mate Mike Pence neemt afstand van de gore praatjes van de raargekapte viezerik. Pence voelt zich door de gore praatjes van Trump "beledigd als echtgenoot en vader".  Afstand nemen van de presidentskandidaat is voor een running mate  volgens mij behoorlijk uniek. Pence weigerde zelfs op te komen draven bij een verkiezingsbijeenkomst. Dat wil wel wat zeggen.

Donald Trump vond het nodig om in de paniek over zijn uitspraken een paar opmerkingen te plaatsen over de seksuele uitspattingen van Bill Clinton. Daar slaat die imbeciel natuurlijk de plank totaal mee mis. Immers, Bill is geen presidentskandidaat, en Donald wél!

Arme Republikeinen. Zitten ze met een volslagen idioot als presidentskandidaat opgescheept. En daar is niets meer aan te doen. Sommige Republikeinen zeggen nu dat ze niet op Trump zullen stemmen. Als het tegenzit, wordt Amerika straks net zo onbestuurbaar als het land nu ook is: een Republikeinse meerderheid in de Senaat dwarsboomt alle plannen van de Democratische president.

Maar wie ik hecht helemaal totaal niet snap, dat is de echtgenote van Donald Trump. Zo’n pornomodel van de Balkan. Een vrouw die ook maar een béetje zelfrespect heeft, zou niet met zo’n eikel als Donald Trump getrouwd willen zijn. En al helemaal niet, nu bekend is dat meneer niet van de kut van andere vrouwen kan afblijven. Dat Melania Knauss-Trump nu nietmeteen de echtscheiding heeft aangevraagd, spreekt boekdelen.

In het theoretische geval dat Trump toch wordt gekozen, zal voor het eerst in de geschiedenis de Amerikaanse president niet worden bijgestaan door een First Lady, maar door een First Prostitute…


"I kiss those chicks just on their mouth, and I grab some pussy if I feel like it,” says the upstart rich son, revealing his dirty talk in front of a TV journalist who had not turned off the microphone. The dingy views of a first-class jerk. But do not judge too quickly: Donald Trump is a good man. He first takes a Smint, so those women do not drop dead immediately because of his rotten teeth smell.

Even his running mate Mike Pence hates the dirty talk of the weird pervert. Pence feels the filthy talk of Trump "offended as a husband and father." Public disagreeing with the presidential candidate for a running mate is quite unique. Pence even refused to come trotting at an election meeting. That means a lot.

Donald Trump found it necessary to place some statements with a few remarks about the sexual escapades of Bill Clinton. Wrong. Big blunder. After all, Bill is not a presidential candidate, and Donald is!

Don’t envy the Republicans. They have chosen a complete idiot as presidential candidate. And there's nothing they can do about that. Some Republicans now say they will not vote for Trump. If things turn out badly, for the next years America will be just as uncontrollable as the country is today, as a Republican majority in the Senate thwarts all plans of the Democratic president.

Butwho I totally don’t understand, is  the wife of Donald Trump. A former porn star of the Balkans. Any woman who has even a little self-respect, would not want to be married to such a jerk like Donald Trump. And certainly not, now is known that this gentleman can not resist the cunt of any other women. The fact that Melania Knauss-Trump did not immediately apply for divorce, means a lot.

In the theoretical case that Trump is nevertheless chosen, for the first time in history the US president is not assisted by a First Lady, but by a First Prostitute ...