29 augustus 2018

FraLa - Inenten tegen hersenuitval

Behalve de discussie over één grote DNA-bank, is er ook weer gekrakeel rond het al dan niet verplicht vaccineren. Klaas Dijkhof vroeg zich al af of er binnenkort ook een verplichting tot ademhalen moet worden ingevoerd.

Maar de beer is los. Columnisten, die proberen een zinvolle wending te geven aan de licht toenemende stroom mensen die anti vaccinatie zijn, krijgen via ingezonden stukjes op hun kop. Een briefschrijfster vraagt zich af of deze goedbedoelende scribenten wel eens bij “kritisch prikken” hebben gekeken… Ik nu wel.

Betreft een vereniging ooit opgericht door natuurgenezers en tegenwoordig zijn er ook ‘ongeruste ouders’ lid van deze club. Kijk, dat die natuurgenezers zich verenigen en met alternatieven proberen te komen voor allerlei pillen en poeders snap ik nog wel. Bij sympathiserende ouders denk ik aan lieden, die een niet onbegrijpelijke aversie t.o.v. de farmaceutische industrie hebben. Of gewoon anti-overheid zijn. Mensen met een redelijke mate van zelfoverschatting. Zij kunnen dat (wat “dat” ook moge zijn) zelf wel bepalen. En als zij dan een website vinden waar bloemetjesthee en extracten van bepaalde plantenwortels genezing lijken te kunnen bieden, voltrekt zich een exodus van hersencellen. Internationaal wetenschappelijk onderzoek wordt terzijde geschoven, omdat zo’n geitenwollensokkenfiguur op een website iets mompelt over belangenverstrengeling.

Nu is mij niet geheel duidelijk waarover de discussie m.b.t. toelaten van niet tegen (bijvoorbeeld) mazelen ingeënte kinderen op een crèche precies gaat. Voor de kinderen die wel braaf zijn ingeënt zou het volgens mij geen punt moeten zijn om bij niet ingeënte kinderen in een klasje te zitten. Daar dient die vaccinatie immers voor. Het lijkt mij hooguit een risico voor kinderen die evenmin zijn ingeënt. Nu schijnt mazelen niet dodelijk te zijn. Zou dat wel het geval zijn dan zou door het elkaar dodelijk besmetten vanzelf een gezonde populatie van kinderen overblijven. Is ook goed voor een volgende generatie. De kans dat aanhangers van niet vaccineren dit gedachtengoed aan hun kroost overdragen, acht ik niet denkbeeldig. Overigens zou ik in dit geval eerder de term “gedachtenslecht” willen hanteren.

In het Duits bestaat het woord “Vollidiot”. Vind ik een kernachtige omschrijving voor al die mensen die zich gedachteloos laten leiden door verderfelijke popie-jopie-websites en opgestoken duimpjes van andere ‘Vollidioten’. Door dit laatste wordt het slaken van volmaakt ondoordachte uitspraken slechts gestimuleerd en ontstaat een neerwaartse spiraal.

Een beetje grijze roodstaartpapegaai is waarschijnlijk de volgende zin wel te leren: Ik ben een slim mens. En ook al verschijnt dit beest met deze kreet op You Tube en worden er een miljoen duimpjes omhoog gestoken, het blijft een aperte onjuistheid. Het is gewoon een vogel, die goed kan imiteren.

Als onze regering zich gaat buigen over vaccinatieplicht i.v.m. mazelen en andere besmettelijke (kinder-) ziektes, laat er dan ook even van gedachten worden gewisseld over het verplicht laten toedienen van medicijnen, die het verweken en voortijdig afsterven van hersencellen tegengaat. Als ik de diverse ingezonden stukken in de dagbladen bekijk, is daar een enorme markt voor.