30 oktober 2018

Rikus Spithorst - Graaiziekenhuis

Het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis is terecht failliet, en is dus ook terecht gesloten. Nadat eerst een directrice er met dik een miljoen euro vandoor was gegaan, werd de tent overgenomen door twee als “zorgondernemers” vermomde beunhazen, die er eveneens een financiële puinhoop van maakten. Daarnaast verrijkten die twee zichzelf door meerdere ziekenhuizen op te kopen, en zich daarom per persoon twee salarissen toe te kennen. Zo incasseerden zij niet één, maar twee keer de Balkenendenorm. Overigens stonden inmiddels de meeste van de door de heren bestuurde ziekenhuizen onder verscherpt toezicht wegens slechte patiëntzorg en -veiligheid. Ja, dat zeg ik: beunhazen.

Loek Winter en zijn maat klopten bij Achmea aan om een extra financiële injectie te eisen. Achmea weigerde dat, al dan niet onder het doen van de uitspraak “Ik ben toch zeker de Amersfoortse niet”. Een terechte afwijzing. Los van wat ik vind van de enorme winsten die zorgverzekeraars maken, ben ik van mening dat die er niet zijn om geldlekkende graaiziekenhuizen overeind te houden.

Slotervaart dus dicht. Voor Amsterdam geen probleem, er zijn genoeg ziekenhuizen in de stad. Overigens kwam bij dat faillissement de aap uit de mouw. Achmea betaalt ziekenhuizen voorschotten voor de verwachte zorgkosten zoals de doktersrekening en medicijnen. In juli bleek dat de ziekenhuizen van Loek Winter en zijn maat niet de hoeveelheid zorg hadden geleverd waar voor was betaald. Dus vroeg Achmea geld terug. Dat konden Loek Winter en zijn maat niet terugbetalen, en toen heeft Achmea uitstel gegeven. Begin oktober kreeg Achmea weer een verzoek om geld, zonder duidelijke specificatie. Toen bleek ook dat ze het voorschot niet konden terugbetalen. Zorggeld was gebruikt om andere gaten te vullen. Dus. Het was al geruime tijd een financiële puinhoop. Ik hoorde deze week bij Pauw een arts van het Slotervaartziekenhuis zeggen dat het een schande was dat Achmea in twee dagen tijd het ziekenhuis de nek had omgedraaid. Je moet maar durven, met je grote bek.

En nu is er dus voor het Slotervaartziekenhuis een overnamekandidaat. Houd u vast: “'We gaan in de kosten snijden en gaan focussen op behandelingen die winstgevend zijn.”

Aha. Zorgondernemer (sic) Sinan Belhawi wil dus alleen de medische klussen doen waar geld aan te verdienen valt. De verlieslatende medische ingrepen laat hij over aan andere ziekenhuizen. Hij vreet dus, als hij de kans krijgt, krenten uit de pap, en brengt daarmee andere ziekenhuizen -die het financieel ook niet makkelijk hebben- verder in de problemen. Een fatsoenlijk ziekenhuis doet zowel de winstgevende als de verlieslatende ingrepen.

Echt. Het Slotervaartziekenhuis is dicht. En laat dat zo blijven. Alles beter dan dat het ziekenhuis wordt heropend door graaikapitalisten, die de zorg de facto nog verder uithollen door de moeilijke medische gevallen bij de buren over de schutting te flikkeren. Daarom roep ik Achmea en de andere zorgverzekeraars, die grotendeels naturapolissen bieden, op om niet met een nieuw Slotervaartziekenhuis in zee te gaan.