26 jan 2017b

   Luc van Lier - Mark Oprutte

Soms is iets heel eenvoudig. Zo eenvoudig dat het zelfs in een heel kort stukkie past.

Sjoemelende justitieminister Ard van der Steur heeft voorafgaand aan het Kamerdebat bij Mark Rutte zijn ontslag ingediend. Tijdens de eerste, urenlange termijn van het Kamerdebat over de schandalige rol van Ard van der Steur heeft Rutte voor de Kamer verzwegen dat het vertrek van Van der Steur reeds vaststond.

Politici dienen de Kamer volledig en tijdig op de hoogte te stellen van de feiten. Zo niet: politieke doodzonde. Mark Rutte heeft de Kamer willens en wetens misleid. Er zit voor ieder zichzelf respecterend Kamerlid maar één ding op. Een motie van wantrouwen jegens de minister-president ondersteunen.

Ingewikkelder is het niet.