30 jan 2017b

   Paco Painter - De “zwijgende meerderheid”?

Tot nu toe kwamen de linkse elite en de rechtse gewone man en vrouw redelijk aan bod. Wij onderzochten deze fenomenen diepgaand. Toch ontbrak er nog wat aan: de zwijgende meerderheid!

Daarom gingen wij wat spitten in dit gegeven. Wat is dat eigenlijk, de zwijgende meerderheid? Onderzoek wijst uit dat al op zeer jonge leeftijd wordt bepaald of je ooit tot de zwijgende meerderheid gaat behoren of tot een andere categoriespecimen zoals de linkse elite.

Wij vroegen Prof.dr.mr.ir.R.Leijdecker, zwijgende meerderheids-deskundige van het O.I.L., het Onderzoeksinstituut Leijdecker, naar zijn mening.

Leijdecker: ‘Tja, wat zal ik zeggen. Je ziet het al in de kleuterklas; een jochie slaat met een plastic zandschep een ander jochie op zijn hoofd. Dat andere jochie gaat huilen, maar doet niets terug. Met andere woorden, hij onderneemt geen stappen om zijn aanvaller terug te meppen . Wat ik maar wil zeggen: ondergaat dat geslagen jochie meerdere van dit seurt aanslagen op zijn “ik mag er zijn” gevoel, op deze passieve manier dan kan het niet anders dan dat dit jochie uiteindelijk zal eindigen in de zwijgende meerderheid.

Een ander veurbeeld dat wij allemaal wel kennen. Dat je dan in de gymnastiekzaal bij een voetbalwedstrijdje twee teams moet samenstellen. Twee, meestal dominante toekomstige linkse elite jongens, bepalen wie er gekozen wordt in de teams. Je ziet dan altijd weer hetzelfde patreun zich ontwikkelen. De drukke, dominante jochies worden gekozen en de stille, teruggetrokken jochies blijven als laatste euver. Zij zijn niet gewenst. Ook zij eindigen in de zwijgende meerderheid. Hetzelfde overkomt de knappe bollen van de klas, de jochies die goed zijn in wiskunde’, aldus Prof.dr.mr.ir.R.Leijdecker

Wij vroegen ons af waar ons dat brengt in het politieke spectrum. Op wat voor partijen stemt de zwijgende meerderheid. Stemmen zij überhaupt wel. Allemaal vragen die uiterst belangrijk zijn voor Politieke partijen om te weten op wie zij hun pijlen moeten richten.

Prof.dr.mr.ir.R.Leijdecker: ’toch is die vraag niet echt moeilijk te beantwoorden. De zwijgende meerderheid heeft een voorkeur voor partijen als D66. Niet dat ze ooit stemmen maar hun voorkeur gaat nu eenmaal uit naar nietszeggende partijen als D66. U wilt een voorbeeld van de nietszeggendheid van D66? Veurige week zat D’66 voorman Pechtold bij Eva Jinek in een talkshow. Jinek vroeg hem hoe hij, mocht hij een meerderheid in stemmen krijgen, Nederland gaat redden van alle huidige ellende in de wereld.  Kortom hoe gaan Pechtold en D66 ons beschermen.

Pechtold antwoordde:’ Op vele manieren, maar de belangrijkste is dat wij het aantal leerlingen per schoolklas van 34 leerlingen terug gaan brengen naar 24 ‘ (??)

Dat is dus niet alleen domheid in het kwadraat, maar het is ook pure nietszeggendheid. En daar houdt de zwijgende meerderheid van. Ze zijn gek op nietszeggendheid. Ze doen zelf niet anders. Ze zeggen niets. Daarom noemen we het ook zwijgende meerderheid…’