16 juli 2019

Rikus Spithorst - Open brief aan de voorzitters van de CDA-, D66- en ChristenUniefracties in de Tweede Kamer.

Heren,

Uw coalitiegenoot VVD hangt van de schandalen aan mekaar. Nadat VVD-fractielid Van Haga al eerder werd betrapt op het overtreden van regels die aan verhuurders van woningen worden gesteld, en vervolgens doodleuk mocht aanblijven als Kamerlid, is het nu opnieuw bal met deze volksvertegenwoordiger.

De heer Van Haga werd de afgelopen week met alcohol op achter het stuur betrapt. Hij werd op de A4 staande gehouden vanwege zijn rijgedrag. Bij controle bleek dat hij te veel had gedronken. Het is goed gebruik dat Kamerleden, zeker als ze na eerdere misdragingen sowieso al niet veel krediet meer hebben, na gebleken alcoholisch wangedrag hun zetel opgeven.

Fatsoenshalve zou óf de heer Van Haga zijn Kamerzetel ter beschikking moeten stellen, óf zou de VVD de heer Van Haga uit de VVD-fractie moeten verwijderen. Indien geen van beide mogelijkheden werkelijkheid wordt, dan maken uw partijen deel uit van een regeringscoalitie die wordt aangevoerd door een partij die -ook bezien in het licht van eerdere incidenten- ieder (staatsrechtelijk) fatsoen ontbeert. Met zo’n partij behoort u niet samen te werken en dit zou voor uw partijen dus reden dienen te zijn om de samenwerking met de VVD met onmiddellijke ingang op te zeggen. Ingewikkelder is het niet.

Graag zie ik uw reactie op deze open brief tegemoet. Uw reactie zal ik integraal publiceren op de website waar ook deze open brief te vinden is: stevigestukkies.nl

Met verschuldigde hoogachting,

Rikus Spithorst

hoofdredacteur stevigestukkies.nl