30 januari 2019

Daafje - Efteling aanpassen om racisme?

Was het eerst Zwarte Piet die al zeven jaar jaarlijks onnodig onder vuur is komen liggen, nu heeft de Efteling besloten een 35 jaar oude attractie "Carnaval-Festival" op de schop te nemen en bepaalde poppen een ander uiterlijk te geven. Elke bezoeker zal deze attractie uit de Efteling ongetwijfeld kennen: je stapt in een wagentje en krijgt rijdend een aantal vrolijk-uitziende poppen te zien. Op 4 maart -uitgerekend de dag voor Carnaval- is deze tentoonstelling voor het laatst in huidige vorm te zien, daarna gaat deze attractie voor een paar maanden op slot en wordt het met andere poppen niet meer zoals het voorheen was. Oorzaak: een groep is aanstoot gaan nemen aan de wijze waarop Afrikanen en Aziaten daar zijn neergezet. 35 jaar is deze tentoonstelling goed gegaan, en ineens zijn bepaalde onderdelen daarin ongewenst verklaard, omdat een groep zogenaamd aanstoot neemt om niks. De totale kosten liegen er niet om: 3 miljoen Euro!

Het laat zich niet zo moeilijk raden wie dat allemaal gaat betalen! Juist, het publiek. Zo ga je wel erg snel van 40 naar 50 Euro! Nietszeggende-oorzaak: "critici zien racisme in het tonen van Afrikaanse- en Aziatische poppen!". Omdat je een pop laat zien in een andere huidskleur met daarbij horende kenmerken ben je volgens hun gelijk een racist! Die lui moeten onmiddellijk terug naar school en opnieuw leren wat racisme is. Nederland begint meer en meer een land te worden waarin minderheden hun zin alsmaar weten door te drukken en het ergste, er wordt naar ze geluisterd ook! Holle Bolle Gijs verdwijnt toch ook niet, omdat wie veel vreet zich beledigd voelt of iemand die Gijs heet niet geassocieerd wil worden met de bekende papiervreter?

Wie zijn nog meer de boosdoeners? Juist. Sunny Bergman. Een vrouw bij wie gerust de vraag gesteld kan worden of deze überhaupt programmamaakster had mogen worden. Zij heeft een bepaalde gedachtekronkel in haar blonde koppie gekregen, zij maakt vervolgens een programma en zet daarmee mensen totaal op het verkeerde spoor. Zo krijg je gedachtegangen die niet alleen nergens op slaan, deze raken door het ontbreken van elke vorm van realiteit kant noch wal. Trouwens als de Brexit toch een feit wordt, kan deze half-Engelse net zo goed d’r bullen pakken en enkeltje voor de eerstvolgende Eurostar naar Londen kopen en daar d’r geluk gaan zoeken. Als de autoriteiten daar wat slimmer zijn dan bij ons gaan ze haar de wacht aanzeggen met de boodschap: " nu even een beetje pas op de plaats en ga je echt bezighouden met journalistiek!". Hetzelfde ook voor de Amerikaanse journaliste Gisela Williams. Amerikaan nummer zoveel die hier komt kijken en zich vervolgens thuis met onze zaken gaat zitten te bemoeien! Beiden zullen allang de rode neus ter-overwinning hebben opgezet!

Racisme is vanzelfsprekend erg, maar antiracisme op sommige momenten nog veel meer. Sterker nog, het kan verworden tot een verraderlijke stroming die verschijnselen van een ongeleid projectiel aanneemt, dat mensen uit wanhoop ontwijken in plaats van deze een halt toe te roepen. Ik kan tegen dat soort mensen alleen maar zeggen: "hou allemaal op met spoken zien en ga je druk maken om echt erge dingen. Nederland gaat helemaal naar de haaien aan dingen als racisme!"

Hierbij roep ik iedereen op -ook als eerbetoon aan ontwerper Joop Geesink- de beelden van Carnaval Festival zoveel mogelijk te verspreiden. Laten we een 35 jaar oude traditie levend houden zoals deze altijd al was en niet het leven laten tekenen door ontspoorde actievoerders en met de bijl in de rondte zwaaiende journalisten, alsmede dolgedraaide programmamakers die allen stuk voor stuk de kluts totaal zijn kwijtgeraakt en hun problemen van levensmoeheid op een ander proberen af te schuiven.