18 dec 2014

   Rikus Spithorst - Democratie of doordrukken

Werk aan de winkel voor de Tweede Kamer. Die dient zich collegiaal op te stellen naar de collega’s in de Eerste Kamer.

Vandaag lekte de nieuwe list uit, die VVD en PvdA hebben bedacht om de vurig gewenste tweedeling in de zorg alsnog langs de Eerste Kamer te rommelen. Als de Eerste Kamer nee zegt tegen het hernieuwde wetsvoorstel over het voor heel veel mensen schrappen van de vrije artsenkeuze, wordt die niet per wet, maar via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) geregeld. Althans, als het aan Mark Rutte, Halbe Zijlstra, Lodewijk Asscher en Diederik Samsom ligt.

Wat is een AMvB? Dat is een finetuning van een wet. De puntjes op de i, de cijfers achter de komma, de nadere uitwerking. Als aanvulling op een wet. DUS NIET IN PLAATS VAN EEN WET. Bijzonder is, dat een AMvB niet het hele parcours via de Raad van State, Tweede Kamer en Eerste Kamer hoeft te doorlopen. Dat is ook logisch. Althans, zolang het gaat om een precieze uitwerking van de hoofdlijnen die in de bijbehorende wet zijn vastgelegd.

Maar dat is hier dus niet het geval. Het gaat hier dan om het omzeilen van het door de Senaat afwijzen van een wetsvoorstel. Het enkele feit alleen al, dat VVD en PvdA deze staatsrechtelijke sluiproute aan de constructieve oppositiepartijen hebben voorgelegd, is de bijl aan de wortel van onze democratische beginselen. Die D in VVD, staat die nou voor democratie of voor doordrukken? En waar zijn de democratische principes van de PvdA gebleven?

Het door VVD en PvdA verzonnen schandalige plannetje komt neer op een klap in het gezicht van onze volksvertegenwoordiging en heeft maling aan de parlementaire democratie, die de basis vormt voor het ordentelijk functioneren van ons land.

Naar mijn mening kan een Motie van Wantrouwen niet uitblijven. Ik hoop dat zo’n motie zal worden gesteund door voldoende PvdA- en VVD-Kamerleden. De verantwoordelijken dienen met pek en veren de politieke arena te verlaten. Voor altijd.

Klik
hier
om te reageren of reacties van anderen te lezen.