7 jan 2015

   Harold International - Oorlog met de kalifaatgestapo (2)

Ja hoor, het kon niet uitblijven. Ik ben een schrijver van
haatzaaiende stukkies, vindt men. Dat het schrijven van teksten volkomen in het niet valt bij het koelbloedig vermoorden van mensen, nee, dat doet daar in de ogen van sommigen blijkbaar niets aan af.

Ik vind dat raar. Tekenende opiniemakers worden afgeknald, en het duidelijk benoemen van consequenties heet dan “haatzaaien”.

Natuurlijk, het is begrijpelijk dat mensen bang zijn voor escalatie. En dat ze daarom het gebruiken van woorden als “oorlog” verafschuwen. Die mensen willen vrede en vrijheid in een plezierige samenleving. Ik vind dat sympathiek. Maar niet realistisch. Want het ís oorlog. En niet omdat ík dat zeg, maar omdat ISIS dat zegt. Want die middeleeuwse terreurbende riep zijn volgelingen dit najaar op, de heilige oorlog te verplaatsen naar het westen. En dat hebben we geweten. Melbourne. Ottawa. En nu Parijs. Dit met geweld aanranden van de soevereiniteit van andere landen, dat is volgens mij wel zo’n beetje de definitie van oorlog. En inderdaad, voor oorlogen geldt altijd dat aan beide kanten heel veel mensen zijn, die die oorlog helemaal niet willen. Oorlogen worden altijd aangesticht en gevoerd door minderheden. Een buitengewoon vervelende waarheid, maar wel eentje die we niet kunnen negeren.

De Franse president Hollande zei het treffend, in zijn toespraak tot het Franse volk. “Onze reactie moet evenredig zijn aan het misdrijf.” Bij het in koelen bloede vermoorden van twaalf mensen hoort, als je evenredigheid als norm stelt, ook een stevige tegenreactie. Zoals na Pearl Harbor de Amerikanen stevige maatregelen troffen tegen de in de VS wonende Japanners, zijn ook stevige maatregelen gepast tegen iedereen op wie ook maar een béétje verdenking rust dat hij oorlogshandelingen tegen het westen in de zin heeft.

Veel mensen -onder wie ook Hollande- zeggen ook, dat we ons binnen ons land niet tegen elkaar moeten laten uitspelen. Dat is een sympathieke gedachte. Maar wanneer leden van een bevolkingsgroep zich door buitenlandse geloofsgenoten laten rekruteren voor het verrichten van oorlogshandelingen, dan zal daar helaas wat aan moeten worden gedaan. Het ideaal van een natie die niet tegen elkaar wordt uitgespeeld, is dan helaas achterhaald. Niet door de goedwillenden, maar door de kwade manipulatoren van buitenaf en de domheid van degenen die zich door die haatbaarden voor hun karretje laten spannen. Niet cartoonisten, columnisten of andere opiniemakers verknallen dat ideaal, het zijn de haatbaarden die met hun manipulaties dit op hun geweten hebben.

Ik wil niet zwichten voor angst. Daarom kies ik vandaag voor extra provocerend (doch geheel op waarheid berustend) taalgebruik. De uit woestijnlanden afkomstige aanhangers van die door een pedofiele fopprofeet in een schotschrift neergepende achterlijke flauwekulreligie willen oorlog? Dan past slechts één stevig westers antwoord. Dan krijgen ze oorlog. Dus als die haatbaarden oorlog willen, is het dan misschien een goed idee om om te beginnen alle westerse landen de Moslim maar de plicht te laten opleggen, zich op de openbare weg en in openbare gebouwen altijd als zodanig te identificeren. Nee, niet met zo'n flauwe zespuntige ster. Ik dacht, als we dan toch bonje willen, meer aan een opgenaaide gele geit.

Klik
hier om te reageren of reacties van anderen te lezen.